Åpenhetsloven: Til høsten starter kontrollene

Ett år har gått siden åpenhetsloven trådte i kraft. Første året har Forbrukertilsynet prioritert veiledning, men har også behandlet noen klager. Vi vil fortsette å prioritere arbeidet med veiledning, men etter sommeren starter vi også opp med kontroller.

Publisert:

Siden åpenhetsloven trådte i kraft i fjor, har Forbrukertilsynet brukt tiden på veiledning om loven og etablering av egne rutiner. Vi har blant annet besvart over 700 veiledningshenvendelser og deltatt på over 30 arrangementer. Vi har holdt konferanse, kurs og webinar om åpenhetsloven, opprettet eget nyhetsbrev og kontinuerlig oppdatert nettsidene våre.

Folk som snakker sammen og en person som skriver notater inne på en fabrikk
30. juni hadde virksomheter frist for å ha på plass redegjørelser. Til høsten starter Forbrukertilsynet kontroll av redegjørelsesplikten.

Vi har også prioritert å utrede spørsmål knyttet til hvordan loven skal forstås, noe som er en forutsetning for å kunne veilede godt og behandle klagesaker. Vi har også jevnlig kontakt med blant annet Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, næringslivsorganisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner og Etisk Handel Norge.

Klagebehandling er kun én metode

Behandling av klager er én av flere arbeidsmetoder. Vår hovedarbeidsmetode er veiledning. Vi benytter også dialog i behandlingen av klagesaker.

Forbrukertilsynet er ikke forpliktet til å realitetsbehandle alle klager vi mottar, men vi tar alltid en grundig vurdering.

– Vi ser på alle klager vi får inn, og gjør en vurdering basert på blant annet alvorlighetsgrad og om saken har stor prinsipiell betydning. Basert på denne vurderingen prioriterer vi hvilke saker vi følger opp, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Sakene vi har valgt å behandle er komplekse og har stor betydning for praksisutvikling på området.

Totalt har vi fått inn 17 klager det første året. Vi har sendt brev med påpekning av plikten til å besvare informasjonskrav til to virksomheter, som har innrettet seg etter vår veiledning. Vi har ferdigbehandlet to saker og har nå én sak til behandling. De øvrige sakene har vi valgt å ikke gå videre med. 

Les: Avgjørelser i klagesaker mot Posten og IKEA

Tilsyn med redegjørelsene

I tillegg til å veilede og behandle klager, fører vi tilsyn ved å ta opp saker til behandling på eget initiativ. Selv om en klage ikke blir realitetsbehandlet, er den med på å danne grunnlaget for hva vi skal føre tilsyn med.

– Eksempelvis blir dette særlig aktuelt for å følge opp redegjørelsesplikten til virksomhetene. Alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven hadde frist 30. juni til å publisere redegjørelsene på sine nettsider, sier Rønningen.

Arbeidet med å føre tilsyn med dette, vil starte opp allerede til høsten.

– Selv om Forbrukertilsynet i hovedsak har vektlagt veiledning det første året fra loven trådte i kraft, er det likevel viktig å understreke at vi vil slå ned på omfattende og åpenbare brudd på lovens bestemmelser. Virksomheter som ikke er sitt ansvar bevist, og ikke innretter seg etter loven, risikerer sanksjoner, slår Rønningen fast.

Flere artikler

Krig, konflikt og åpenhetsloven

Når krig og konflikt truer menneskerettighetene, må mange virksomheter gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for hva de gjør for å unngå å bidra til menneskerettighetsbrudd.