Airbnb tar grep for å følge loven

20.09.2018 — Etter et møte med europeiske forbrukermyndigheter og EU-kommisjonen tirsdag bekrefter Airbnb at de vil endre måten de oppgir priser på. Millioner av europeiske forbrukere vil enklere kunne sette seg inn i prisene på tjenesten når endringene er på plass.
Bildet viser en person som sitter foran en data. På skjermen ser man AirBnB sine nettsider

VIL ENDRE: Under møtet i Brussel ble det klart at Airbnb vil gjøre en rekke endringer i måten de oppgir priser på etter krav fra Forbrukertilsynet og andre europeiske forbrukermyndigheter.

I sommer ba europeiske tilsynsmyndigheter og EU-kommisjonen Airbnb om å gjøre betydelige endringer i måten de oppgir priser for overnatting. Selskapet oppga ikke totalprisen når forbrukere søkte etter mulige overnattingssteder, men la til en rekke uunngåelige avgifter senere i bestillingsprosessen. Dette er et klart brudd på europeisk markedsføringslovgivning.

Myndighetene stilte også en rekke andre krav til Airbnb, blant annet at selskapet måtte gjøre det lettere å skille mellom private og profesjonelle utleiere og gjøre vesentlige endringer i vilkårene sine.

Møte i Brussel

Tirsdag møtte Airbnb representanter fra EU-kommisjonen og europeiske tilsynsmyndigheter i Brussel. Forbrukertilsynet har ledet dette arbeidet på vegne av europeiske forbrukermyndigheter, og direktør Elisabeth Lier Haugseth var tilstede på møtet.

Under møtet ble det klart at Airbnb vil gjøre en rekke endringer.

– Airbnb har gitt uttrykk for at de vil gjøre vesentlige endringer, både i måten de presenterer prisene sine på og i vilkårene. Dette vil komme flere millioner europeiske forbrukere til gode, sier Haugseth.

Under møtet ble det diskutert ytterligere endringer Airbnb må få på plass for å følge loven. Selv om selskapet fortsatt har en vei å gå, vil endringene de alt har annonsert være positive for forbrukerne.

Rett til å saksøke verten

Det vil for eksempel bli klarere hvordan Airbnb bistår gjester og verter ved en eventuell konflikt, og Airbnb har forpliktet seg til å løse saker i tråd med grunnleggende lovgivning. I tillegg gir de forbrukerne en mulighet til å klage på Airbnbs forslag til løsning, og eventuelt ta saken videre til domstolene. De fjerner også svært vidtgående ansvarsfraskrivelser for eventuelle skader og økonomiske tap kundene blir påført, slik at ansvarsforholdet blir klarere i vilkårene.

I tillegg vil de informere brukerne om relevante endringer i tjenesten, dersom Airbnb velger å fjerne innhold forbrukerne har lastet opp i tjenesten, eller hvis man stenges ute fra tjenesten. Selskapet vil også gi forbrukerne rett til å klage dersom dette skjer.

– Vi forventer nå at Airbnb tar med seg innspillene de har fått under møtet, og rydder opp i prisopplysninger og vilkår slik at de er i tråd med loven. Det er viktig at et så stort og toneangivende selskap som Airbnb gir europeiske forbrukere de rettighetene de har krav på, sier Haugseth.

Airbnb har fått frist til 18. oktober med å foreslå ytterligere endringer. Dersom selskapet ikke følger kravene myndighetene har stilt risikerer de økonomiske sanksjoner.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.