Krever endringer fra Airbnb

16.07.2018 — Airbnb opplyser ikke om totalpris før i slutten av bestillingsprosessen – stikk i strid med hva loven krever. Selskapet skiller heller ikke mellom profesjonelle og private utleiere, og har en rekke ulovlige vilkår i kontraktene. Nå krever forbrukermyndighetene i flere europeiske land, under ledelse av Forbrukertilsynet, en rekke endringer fra selskapet.
Bildet viser en person som sitter foran en data. På skjermen ser man AirBnB sine nettsider

VILLEDENDE: Airbnb driver med villedende markedsføring ved å ikke oppgi totalpris. Foto: Forbrukertilsynet

I et brev til Airbnb, som blir offentliggjort i dag, ber europeiske tilsynsmyndigheter og EU-kommisjonen, plattformen om å gjøre betydelige endringer i måten de presenterer prisene sine på. Airbnb oppgir nemlig ikke totalprisen når forbrukere søker etter mulige overnattingssteder. Pålagte avgifter, som serviceavgift og rengjøringsgebyr, blir først lagt til i andre steg av bestillingsprosessen. Dette er et klart brudd på europeisk markedsføringslovgivning.

Villedende

– Det er villedende og ulovlig å holde tilbake informasjon om totalprisen til sluttfasen av bestillingsprosessen, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Dette fører til at prisen man først blir presentert for, ikke er den prisen kunden faktisk må betale, noe som gjør det vanskelig for forbrukerne å sammenligne priser på ulike plattformer før man bestiller overnatting.

– Airbnb må på lik linje med alle andre reiselivsaktører følge europeisk forbrukervernlovgivning, sier Haugseth.

Les brev og vedlegg her.

Stiller flere krav

Forbrukermyndighetene har gjennomgått både markedsføringen og vilkårene til Airbnb, og stiller også en rekke andre krav til selskapet:

  • De må skille tydelig mellom private utleiere og profesjonelle utleiere. Forbrukere har andre forventninger til profesjonelle aktører enn til private aktører, og det følger også andre rettigheter med på kjøpet når man leier fra en profesjonell aktør.
  • Selskapet må skille tydelig mellom betalte og sponsede annonser og andre treff.
  • De må opplyse tydelig om hvilke klageorgan forbrukerne kan henvende seg til dersom de havner i konflikt med selskapet – og gi en tydelig lenke til det internasjonale tvisteløsningsorganet ODR-plattformen [lenke].
  • Selskapet må endre vilkårene i kontraktene sine på en rekke områder slik at de er i tråd med lovgivningen.

– Airbnb gir blant annet seg selv rett til å endre vilkårene uten å informere kundene på forhånd. Dette og andre vilkår skaper en usikkerhet, noe som potensielt kan sette kundene i en vanskelig situasjon, sier Haugseth.

Selskapet har fått frist til slutten av august med å gi en tilbakemelding på hvilke endringer de vil gjennomføre for å følge lovverket. Hvis plattformen ikke endrer praksis, kan det bli aktuelt med sanksjoner.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.