XXL villeder med momskutt-kampanje

24.05.2019 — I en nylig kampanje markedsførte XXL varer med priskutt tilsvarende momsen. Forbrukertilsynet mener markedsføringen er ulovlig og har bedt om svar fra XXL.

Momskampanje fra XXL. Skjermdump: Forbrukertilsynet

I slutten av april hadde XXL en kampanje der kundene ble fortalt at de i én uke kunne handle «momsfritt», altså med en rabatt tilsvarende momsen, på «allerede lave XXL-priser». Forbrukertilsynet mener denne kampanjen er villedende på flere måter. Blant annet var prisene på et stort antall kampanjevarer skrudd opp rett før eller underveis i kampanjen. Prisfordelene som kundene ble lovet var derfor ikke reelle.

– Skrus prisene opp like før eller underveis i en salgskampanje blir rabatten som kommuniseres villedende. Slik markedsføring er ulovlig, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet.

– Hvis noe er på salg skal forbrukerne kunne føle seg trygge på at rabattene er reelle, sier Gjedrem.

Forvirrende om rabattens størrelse

Forbrukertilsynet reagerer også på hvordan rabattens størrelse ble kommunisert til forbrukerne. I markedsføringen formidles rabattens størrelse på en indirekte og uklar måte ved henvisning til uttrykk som «XXL kutter prisene tilsvarende momsen! På allerede lave XXL-priser!», «priskutt tilsvarende momsen», «beløp tilsvarende momsen trekkes i kassen», «momskutt» og «XXL gir deg en uke uten moms».

De fleste forbrukere vet at moms tilsvarer 25 % og det er derfor rimelig å anta at de fleste forbrukere vil forvente en rabatt på denne størrelsen. Rabatten kundene ble lovet i markedsføringen var imidlertid kun 20 %. Avviket skyldes at man må tilbakeregne fra «pris m/mva» som er et høyere tall enn «pris u/mva».

– Her er det absolutt grunnlag for forvirring. Vi ber nå XXL om å være mer presise når de opplyser om avslagets størrelse i fremtidig markedsføring, sier Gjedrem.

XXL har frist til 7. juni med å besvare brevet fra Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet vil deretter vurdere om det skal fattes vedtak.

12.05.2021

Forbrukertilsynet søker økonomiansvarlig (underdirektør)

Vil du bidra i oppbyggingen av Forbrukertilsynets avdeling Virksomhetsstyring og utvikling?