Villeder i markedsføringen av «MobilBytte»

23.10.2019 — Ice lover forbrukerne markedets laveste månedspris i markedsføringen av sin nye tjeneste «MobilBytte». Villedende, mener Forbrukertilsynet.

Bildet viser markedsføring for Ice sin tjeneste MobilBytte

Lover markedets beste pris

Ice lanserte nylig tjenesten «MobilBytte», som innebærer at man kan kjøpe mobiltelefoner som betales gjennom nedbetalingsavtaler over 30 måneder. Etter 18 måneder kan man velge å bytte mobilen inn i en ny telefon, mot at man inngår en ny nedbetalingsavtale på 30 nye måneder. I markedsføringen hevder Ice at de tilbyr markedets beste månedspris.

Forbrukertilsynet har sammenlignet prisen med konkurrentenes tilsvarende tjenester. Sammenlikningen viser at avtalen med «MobilBytte» er den dyreste på markedet. Tjenesten har isolert sett en lavere månedspris enn tilsvarende produkter, men forbrukeren låses til avtalen i 6 måneder lengre. Det fører til at avtalen med «MobilBytte» får en høyere totalpris enn lignende nedbetalingsavtaler.

– Etter vårt syn er markedsføringen egnet til å villede forbrukerne til å tro at de velger den billigste avtalen på markedet, når dette ikke er tilfelle, og vi har nå bedt Ice fjerne eller endre markedsføringen, sier Bente Øverli, nestleder i Forbrukertilsynet.

Må endre markedsføringen

I brevet til Ice tar Forbrukertilsynet også opp bruken av begrepet «kostnadsfritt». I markedsføringen bruker selskapet påstander om at «etter 18 måneder kan du bytte til ny telefon kostnadsfritt». For selv om nedbetalingsavtalen har fordelen at man kan bytte mobilen etter 18 måneder, skjer ikke dette uten kostnader. For at man skal kunne bytte mobil må man inngå en ny avtale på 30 måneder, som innebærer en ny betalingsforpliktelse.

– Vår vurdering er at påstanden er egnet til å villede forbrukere når det kommer til tjenestens hovedegenskaper.

I tillegg til dette har Forbrukertilsynet tatt opp bruk av påstander om «rentefri finansiering» og påstander om at det kun er Ice som har inkludert skjerm og skadeforsikring. De ber selskapet endre eller fjerne markedsføringen innen 31. oktober. Brevet kan du lese her.

29.10.2020

SATS tilbyr tilbakebetaling for digitalt abonnement

Etter dialog med Forbrukertilsynet tilbyr nå SATS tilbakebetaling for det digitale treningsabonnementet som selskapet satte kundene over på da treningssentrene var stengt. Kompensasjonen vil tilbys de kundene som ikke har brukt det digitale tilbudet, eller som i begrenset grad har benyttet seg av dette.