Vil sjekke om bankene følger loven

Har det blitt trukket penger fra en konto, som kontoeier selv ikke har godkjent, skal banken tilbakeføre beløpet. Vi har fått tips om at mange banker ikke gjør dette, og nå vil Forbrukertilsynet undersøke saken.

Publisert:

Dessverre er det ikke uvanlig at forbrukere opplever urettmessige trekk fra sin bankkonto, altså trekk de mener de selv ikke har godkjent. Finansavtaleloven har regler som skal verne forbruker i en slik situasjon.

Regelverket

Hvis forbruker tar kontakt med banken om et trekk de mener er gjort uten godkjenning, skal banken etter loven tilbakeføre beløpet til kundens konto. Hvis banken mener kunden selv er ansvarlig for trekket, og derfor ikke vil tilbakebetale beløpet, er det banken som innen fire uker må ta ut sak mot kunden for Finansklagenemnda eller domstolen – kunden skal altså slippe å ta ansvar for å gå til sak for å få beløpet tilbakebetalt.

Mulige lovbrudd

Forbrukertilsynet mottok i april brev fra rettshjelpsprosjektet ID-juristen som kan tyde på at bankene ikke overholder disse pliktene.

– Eksempler vi har mottatt fra ID-juristen kan tyde på at bankene selv foretar en intern vurdering av reklamasjoner om trekk kunden mener å ikke ha godkjent, og ikke automatisk tilbakefører beløpet kunden har reklamert over. Eksemplene kan også tyde på at kundene får informasjon om at de selv må klage saken videre dersom de er uenige i bankens beslutning i saken. Dette er i så fall brudd på reglene i finansavtaleloven, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Også Finansklagenemndas praksis kan tyde på at bankene ikke overholder reglene.

Forbrukertilsynets kartlegging

Forbrukertilsynet kartlegger nå derfor bankenes rutiner for, og faktiske håndtering, av denne type saker. Vi har bedt om dokumentasjon fra utvalgte banker på hvordan de håndterer slike reklamasjonssaker. 

Formålet med informasjonsinnhentingen er å klarlegge bankenes praksis for å sikre at reglene i finansavtaleloven følges. Bankene som har mottatt brevet må senest 26. august 2022 oversende dokumentasjonen Forbrukertilsynet har bedt om. Etter dette vil Forbrukertilsynet foreta en vurdering av om det er nødvendig med videre oppfølging overfor bankene.

Disse bankene har mottatt brev fra oss:

Du kan lese brevet vi har sendt bankene her. Brevet vi mottok fra ID-juristen med vedlegg kan du lese her.