17. april 2018

Vil forby høyrisikable finansielle produkter

Forbrukertilsynet støtter forslag om å forby markedsføring, distribusjon og salg av binære opsjoner til forbrukere.

Vil forby høyrisikable finansielle produkter

Mange norske forbrukere har blitt villedet og har tapt til dels betydelige beløp på handel med binære opsjoner og CFD-er. Disse spekulative produktene, som nordmenn kan handle på nettplattformer, har blitt aggressiv markedsført mot norske forbrukere. Nå foreslår Finanstilsynet en forskrift om forbud mot markedsføring, distribusjon og salg av binære opsjoner til forbrukere. Finanstilsynet ønsker også å innføre en rekke begrensninger i muligheten til markedsføring, distribusjon og salg av finansielle differansekontrakter (CFD) til forbrukere.

– Vi har fått flere tips og klager fra forbrukere som har tapt penger på disse produktene. I noen tilfeller risikerer du å tape mer enn det du har investert. Derfor mener vi at det er fornuftig å innføre strenge regler for denne typen produkter, sier avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet Jo Gjedrem.

Veddemål

Binære opsjoner fungerer slik at kunden må vedde på hvilken vei kursen på den underliggende aksjen, varen eller indeksen vil bevege seg fra inngåelses- til utgåelsestidspunktet. Løpetiden kan være helt ned til noen få sekunder. Hvis du vedder rett, får du igjen innsatsen pluss en gevinst på 70-90 prosent. Men hvis du taper, taper du hele innsatsen. Det er som regel mye større sjanse for tap enn for gevinst. I markedsføringen får imidlertid kundene ofte svært mangelfull informasjon om risikoen ved disse produktene.

CFD (contract for difference) er en kontrakt mellom en kjøper og en selger hvor partene avtaler å utveksle forskjellen mellom prisen på et underliggende investeringsobjekt, for eksempel en indeks eller en aksje, på tidspunktet for inngåelse av kontrakten, og prisen på det samme objektet på tidspunktet for stenging av kontrakten. Risikoen for tap er høy, og ifølge Finanstilsynets undersøkelser tapte 82 % av kundene penger på investeringene.

– Finanstilsynets har avdekket en rekke grove lovbrudd, hvor fellesnevneren synes å være at foretakene har satt hensynet til egen inntjening foran hensynet til kundens interesser. Dette har store likhetstrekk med ren gambling, og er ikke produkter som egner seg for forbrukere, sier Gjedrem.

Må følge utviklingen tett

Forslaget innebærer at Norge innfører tilsvarende regler som EU (ESMA). Forbrukertilsynet mener det kan være gode grunner for å også forby markedsføring og salg av CFD-er, slik som man gjør for binære opsjoner.

– Det er viktig at Finanstilsynet følger utviklingen nøye, og vurderer et forbud mot CFD-er dersom begrensningene skulle vise seg ikke å gi et tilstrekkelig forbrukervern, sier Gjedrem.