1. oktober 2021

Viktig orientering fra Forbrukertilsynet til aktører i kredittmarkedet

Forbrukertilsynet har i dag sendt ut orienteringsbrev til kredittaktører om bruk av sekundære merkenavn, markedsføring av kompetanse med mer.

Viktig orientering fra Forbrukertilsynet til aktører i kredittmarkedet

Brevet finner du her.

Bakgrunnen for orienteringsbrevet er at Forbrukertilsynet nylig har gjennomgått nettsider og annen markedsføring fra flere kredittaktører. Gjennomgangen viste at flere markedsfører seg på en slik måte at det etter Forbrukertilsynets vurdering kan være vanskelig for forbrukere å forstå hva slags type aktør som står bak markedsføringen og hvilken rolle hver enkelt aktør har.

Orienteringsbrevet tar opp problemstillinger knyttet til markedsføring fra kredittytere, finansagenter og affiliates som markedsfører kreditt rettet mot forbrukere.

Med affiliatemarkedsføring sikter vi til aktører som markedsfører tjenestene til f.eks. kredittytere og finansagenter. En affiliate får gjerne provisjon basert på antall forbrukere som formidles videre til en kredittyter eller agent.

Orienteringsbrevet er sendt til Finans Norge med anmodning om at brevet videresendes til samtlige medlemmer som tilbyr kreditt til forbrukere. Forbrukertilsynet har videre bedt om at disse medlemmene sikrer at eventuelle samarbeidspartnere (agenter og affiliates) gjøres kjent med brevet.

Orienteringsbrevet er også sendt til flere affiliatenettverk med anmodning om at disse informerer sine publishere. Brevet er i tillegg sendt direkte til enkelte kredittytere som ikke er medlem av Finans Norge, samt flere finansagenter.