Veksten i forbrukslån bekymrer

12.12.2018 — – Da jeg begynte som forbrukerombud for ganske nøyaktig to år siden, hadde nordmenn til sammen 90 milliarder kroner i forbruksgjeld. Nå har gjelden økt til 111 milliarder. Det er en enorm vekst på bare to år.

Faksimile av Dagens næringslivs artikkel om gårsdagens møte.

– Dette er bekymringsverdig, og nå må det tas ytterligere grep for å dempe veksten, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

I går møtte regjeringen representanter fra et utvalg av bankene som tilbyr forbrukslån. Forbrukertilsynet og andre myndigheter og organisasjoner var også tilstede. Finansminister Siv Jensen, justisminister Tor Mikkel Wara, og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ber nå aktørene om en redegjørelse for hvordan de vil bidra til å dempe den uønskede veksten i forbrukslån.

– Bransjen har tatt flere grep for mer bærekraftig långivning. Dette er positivt, men åpenbart ikke tilstrekkelig når man ser veksten i utlån og mislighold, sier Haugseth.

– Dagens regelverk synes heller ikke å ha evnet å dempe veksten i tilstrekkelig grad.

Foreslår tiltak

Forbrukertilsynet mener følgende tiltak kan hjelpe:

  • Finansdepartementets forslag til ny forskrift for forsvarlig utlånspraksis setter klare rammer for hvor mye bankene forsvarlig kan låne ut til den enkelte forbruker. Forskriften trer sannsynligvis i kraft på nyåret.
  • Justisdepartementet har foreslått gode og viktige regler i ny finansavtalelov som bør vedtas. Blant disse er plikten til å gjøre en skikkelig kredittvurdering av den som søker forbrukslån, plikten til å avslå søknad om forbrukslån der forbrukeren kan få problemer med lånet, og bankenes erstatningsplikt ved brudd på bestemmelser i finansavtaleloven

Reklame overalt

– Markedsføringspresset har aldri vært sterkere. Det fristes med forbrukslån i alle markedsføringskanaler. Reklame virker, og det store trykket på markedsføring av forbrukslån og kreditt er helt klart en medvirkende faktor til at forbruksgjelden i Norge øker, sier Haugseth.

Forbrukertilsynet mener på denne bakgrunn at man bør forby markedsføringskonsepter som tvinger forbrukerne til å ta opp kreditt for å få fordeler f.eks. bonuser og rabatter. I tillegg støtter vi forslaget om å forby markedsføring på sosiale medier. Det å gjøre dette til et fristed fra kredittmarkedsføringen vil dempe presset på en måte folk flest virkelig vil merke.

Dagens møte var et viktig initiativ fra regjeringens side. Den store gjeldsveksten skaper gjør forbrukerne sårbare og har potensial til å skape omfattende problemer ikke bare for den enkelte, men for samfunnet som helhet. Bransjen og myndighetene har et felles ansvar for å komme opp med løsninger – før dette problemet vokser ut av kontroll.

15.06.2021

Det kan bli dyrt å handle billig frå utlandet

Kor billig er det eigentleg å kjøpe billige varer frå utlandet? Er toll og mva. inkludert i prisen, eller kjem det i tillegg? Når du handlar på nettet, kan det fort bli dyrt dersom du gløymer å tenke på avgifter og gebyr.