Varsler Heimstaden om overtredelsesgebyr

08.03.2019 — Boligselskapet Heimstaden, tidligere kjent som Fredensborg, markedsførte over lengre tid leieboliger med et areal som var høyere enn det faktiske bruksarealet. Nå varsler Forbrukertilsynet vedtak om overtredelsesgebyr på mellom 3 og 4 millioner kroner mot Heimstaden Norge AS.
Bildet viser en del av en boligblokk. Bilde er undervinkla.

VILLEDENDE MARKEDSFØRING: Forbrukertilsynet har konkludert med at Heimstaden har brutt loven ved å markedsføre leieboliger med høyere areal enn de faktiske hadde. FOTO: Luke Van Zyl/Unsplash

Frem til slutten av november brukte Heimstaden det vage begrepet «areal» i markedsføringen av sine leieboliger, i stedet for de standardiserte arealbegrepene som andre utleiere bruker. Selskapet spesifiserte heller ikke hva som inngikk i arealet de markedsførte. Heimstaden har forklart at de la på prosentvise påslag på bruksarealet og deretter rundet av oppover, slik at det markedsførte arealet har vært større enn det faktiske bruksarealet. Arealet som Heimstaden markedsførte har i realiteten vært nærmere det som kalles bruttoareal, som inkluderer arealet av ytterveggene.

– De aller fleste utleiere på for eksempel Finn.no opererer med primærrom eller eventuelt bruksareal. Arealet av ytterveggene er irrelevant for forbrukere som skal leie bolig. Her benyttet Heimstaden seg av en metode som gjorde at deres leieboliger fremsto som større enn konkurrentenes, uten at det nødvendigvis var tilfellet, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Areal er viktig informasjon

Forbrukertilsynet vurderer det som sannsynlig at forbrukere har blitt påvirket til å dra på visninger og inngå leieavtaler som følge av den villedende markedsføringen. Derfor varsler vi nå vedtak om overtredelsesgebyr.

– Vi mener størrelsen på boligen er viktig informasjon for forbrukere som skal leie, og at dette er et av flere forhold som forbrukere vektlegger når de skal dra på visning eller inngå leieavtaler. Dette er åpenbart en praksis som var egnet til å villede forbrukerne, sier Haugseth.

12.10.2020

Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører for å få status på tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.