Varsler forbud og høye ukesbøter dersom selskapene fortsetter med ulovlige fakturagebyrer

Convene AS, Telenor Norge AS og Telia Norge AS krever etter Forbrukertilsynets syn ulovlig høye fakturagebyrer fra forbrukere. Forbrukertilsynet har varslet selskapene om at vi vil fatte vedtak som forbyr den ulovlige praksisen.

Publisert:

Denne høsten har Forbrukertilsynet hatt fire ulike tilsynssaker om størrelsen på fakturagebyr. Nå har vi varslet Convene, Telenor og Telia om at vi vil fatte vedtak som forbyr disse selskapene å ta ulovlig høye gebyrer ved fakturering av forbrukere.

– Vi ser alvorlig på at mange næringsdrivende ikke følger lovens regler som begrenser størrelsen på fakturagebyrer. Her er det åpenbart mange bransjer og selskaper som må sette seg inn i lovverket og snarest mulig endre sin praksis for å unngå lovbrudd, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Loven sier at et gebyr for å få en faktura ikke kan overstige selskapets faktiske kostnad med å fakturere.

Les varselet mot Telenor her.
Les varselet mot Telia her.
Les varselet mot Convene her.

Hva kan et selskap ta i fakturagebyr fra en forbruker?

Begrensningene i størrelsen på fakturagebyr gjelder for alle som fakturerer forbrukere.

Det er lov å kreve fakturagebyr, men gebyret kan ikke være større enn de faktiske kostnadene ved faktureringen.

Når næringsdrivende regner ut hva som er deres faktiske kostnad ved utstedelse og sending av faktura, kan man bare ta inn kostnader som er knyttet til hver enkelt kundes valg av faktura som betalingsmåte. Det er ikke lov å inkludere kostnader til lønn, IT-systemer eller utstyr når en regner ut fakturagebyr.

Begrensningene i hvilke kostnader som kan inngå i gebyret gjelder uavhengig av om næringsdrivende selv fakturerer forbruker eller benytter en underleverandør til dette. Bruker man en underleverandør, kan man kun kreve underleverandørens faktiske kostnad fra forbrukerne, og ikke fortjenesten underleverandøren tar for sitt arbeid.

Ett selskap har innrettet seg

I tillegg til de tre selskapene som risikerer forbudsvedtak, ble det også åpnet tilsynssak mot teleoperatøren Ice Communication Norge AS i høst. Men etter veiledning fra vår tilsynsavdeling, valgte selskapet å endre sin praksis.

– Det er svært positivt at Ice har valgt å innrette seg. Da er det ikke behov for at vi fatter vedtak, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Hvis de tre andre selskapene som det ble ført tilsyn med endrer sin praksis senest 18. januar 2024, vil vi ikke fatte vedtakene. Dersom de ikke endrer sin praksis, vil selskapene risikere store bøter om de fortsetter å bryte loven. Vi har varslet Convene om en bot på 3 000 000 kroner per uke de eventuelt fortsetter praksisen, mens Telenor og Telia har fått varsel om ukesbøter på henholdsvis 2 200 000 kroner og 1 300 000 kroner.

Før vi fatter vedtak, får Convene, Telenor og Telia anledning til å uttale seg i saken til Forbrukertilsynet innen 18. januar 2024.

Hvorfor akkurat disse tre selskapene?

Forbrukertilsynet har over lang tid mottatt et stort antall klager på selskaper og bransjer som tar høye fakturagebyrer.

Årsaken til at Forbrukertilsynet nå vil fatte vedtak mot akkurat Convene, Telenor og Telia, er fordi de fakturerer for tjenester som stort sett alle forbrukere benytter seg av: Helsetjenester og telefoni. Selskapene er de største innenfor sine bransjer, og deres praksis rammer derfor svært mange forbrukere.

Forbrukertilsynet vil fremover kontrollere om selskap også i andre bransjer følger lovens krav til å begrense størrelsen på fakturagebyrer.

– Nå når disse sakene er kjent, forventer vi at også alle andre selskap som fakturerer forbrukere følger lovens krav. Hvis vi ved senere kontroller finner lovbrudd hos andre næringsdrivende, kan reaksjonene fra vår side  bli streng, sier Rønningen.

Har du fått en regning med høy fakturagebyr?

Forbrukerrådet har informasjon til Forbrukere som mener de har fått for høye fakturagebyrer på sin nettside. Forbrukerrådets veiledning om for høye fakturagebyrer finner du her.

Forbrukere kan også kontakte Forbrukerrådet for å få veiledning om hvordan de bør gå fram.

Flere artikler

Klarna må betale tvangsmulkt om de ikke endrer sin betalingsløsning

Forbrukertilsynet mener Klarna Bank AB bryter loven ved å tilby betalingsløsningen «Kjøp nå, betal senere». Derfor har vi fattet vedtak om at Klarna må følge loven, og betale tvangsmulkt hvis de ikke legger om hele betalingsløsningen.