Ulovlig markedsføring mot barn i aktivitetshefte

31.08.2018 — Selskapet New Nordic AS markedsfører helsekost mot barn gjennom et aktivitetshefte de har lagt ved i en utgave av tegneseriebladet Donald Duck. Forbrukertilsynet mener at heftet bryter med flere av reglene i markedsføringsloven om reklame til barn.
Bildet viser et aktivtetshefte til barn. På bildet er det en ugle som sitter under et tre og leser en bok. Ved siden av uglen er det tekst som sier hva aktivtetsheftet inneholder.

ULOVLIG REKLAME: Selskapet New Nordic driver med ulovlig markesføring i et aktivtetshefte som var lagt ved i tegneseriebladet Donald Duck. Foto: skjermdump av aktivitetshefte 

Selskapet New Nordic reklamerer for sitt produkt Eye Q gjennom et aktivitetshefte til barn med ulike spill- og lekeoppgaver. Heftet inneholder også informasjon om produktet, som er direkte rettet mot barn. I teksten finner man blant annet påstanden: «Optimal hjerneføde gir bedre skoleresultater. Så husk å ta eye q hver dag». Forbrukertilsynet har konkludert med at heftet bryter med forbudet mot å rette direkte kjøpsoppfordring til barn. Reklamen er heller ikke godt nok merket som reklame, spiller på barns redsel og usikkerhet og har flere udokumenterte og mulig villedende påstander.

– Barn er lettere påvirkelige enn voksne, og har ikke det samme grunnlaget for å være kritiske til reklamen de blir utsatt for. Derfor skal loven tolkes strengere når reklame er rettet mot barn. I dette tilfellet mener vi New Nordic har brutt markedsføringsloven på en rekke punkterer, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Skjult reklame

Forbrukertilsynet har også vurdert at reklamen ikke er godt nok merket som reklame. Heftet inneholder omtale av produktet Eye Q, og blander sammen informasjon om produktet med spill -og lekeoppgaver for barn, men inneholder ingen merking som tilsier at det er reklame.

– Loven krever at reklame skal utformes og presenteres slik at den tydelig fremstår som reklame. Dette er spesielt viktig når det gjelder reklame rettet mot barn. Når reklame blandes med spill og lek er det vanskelig for barn å skjønne at de blir eksponert for reklame, sier Haugseth.

Må endre markedsføringen

Forbrukertilsynet har gitt New Nordic frist til 5. september med å bekrefte at markedsføringen er stoppet eller endret.

25.11.2020

Aktører får brev etter tilsynsaksjon på kroppspress

Forbrukertilsynet har gjennomført en ny tilsynsaksjon for å sjekke omfanget av markedsføring i sosiale medier som kan bidra til å skape kroppspress blant barn og unge.