Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

12.10.2020 — Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører for å få status på tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.
Bildet viser en typisk sydenstrand med masse parasoller og solsenger. Bilde er tatt i fugleperspektiv og parasollene og solsengene er blå og hvite.

Bildet er hentet fra stocksnap.io

På grunn av korona-pandemien ble mange pakkereiser avbestilt eller avlyst, og mange av tilbakebetalingene ble utsatt. Forbrukertilsynet ba derfor Apollo, Ving, TUI og Hurtigruten om status på tilbakebetalingene, i et brev tidligere i høst. Apollo og Ving svarte at de var i rute med tilbakebetalingene, og sakene med dem ble dermed avsluttet. Hurtigruten og TUI fikk derimot et andre brev, da de opplyste at de enda ikke var i rute. Begge selskapene ble bedt om å si noe om hvorvidt de ville kompensere de reisende for de forsinkede tilbakebetalingene med forsinkelsesrenter.

Hurtigruten opplyste at de ville være i rute med tilbakebetalingene i starten av oktober, noe de bekrefter at de er i siste brev Forbrukertilsynet mottok. De bekrefter også at de gir forsinkelsesrenter til de forbrukene som ba om og hadde rett til det.

–  Forbrukerne må kunne regne med å få tilbake pengene de har krav på innen fristene loven setter. Det er bra at arrangørene som har slitt med å betale tilbake kompenserer forbrukerne i form av forsinkelsesrenter, sier fungerende direktør i Forbrukertilsynet Bente Øverli.

TUI kunne derimot ikke si noe om når tilbakebetalingene ville være i rute, og de ble bedt om å gi tilbakemelding på når de trodde de ville ha fått gjennomført alle de utenforstående betalingene.

– Vi er i dialog med TUI for å finne en løsning på hvordan de kan få betalt tilbake forbrukerne som venter på pengene sine, sier Øverli.

29.10.2020

SATS tilbyr tilbakebetaling for digitalt abonnement

Etter dialog med Forbrukertilsynet tilbyr nå SATS tilbakebetaling for det digitale treningsabonnementet som selskapet satte kundene over på da treningssentrene var stengt. Kompensasjonen vil tilbys de kundene som ikke har brukt det digitale tilbudet, eller som i begrenset grad har benyttet seg av dette.