Tips oss om russereklame og kontrakter

Russefeiring har blitt «big business» for mange aktører. Nå ønsker vi tips fra ungdom, russ, foreldre eller andre som har sett markedsføring og kontrakter de reagerer på.

Publisert:
Oppdatert:

Send oss anonymt tips

Forbrukertilsynet jobber blant annet med å forebygge og stoppe ulovlig reklame, urimelige avtalevilkår og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere. Barne- og familiedepartementet har gitt oss et oppdrag i 2024 om å prioritere tilsyn med markedsføring og kommersielt press overfor russ.

I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi å få bedre innsikt i hva slags markedsføring og kontrakter russen blir utsatt for, slik at vi kan avverge fremtidige uenigheter.

Busskontrakter og problematisk markedsføring

Vi er allerede i gang med å vurdere kontraktene til et utvalg aktører som leier ut russebusser. Etter markedsføringsloven er det forbudt med urimelige vilkår i forbrukerkontrakter. Vi ser på balansen mellom partenes rettigheter og plikter, og om kontraktens punkter er utformet på en tilstrekkelig klar måte. 

Vi skal også se nærmere på markedsføringen som russ, og kommende russ, blir utsatt for fra andre aktører i russebransjen. Bransjen består blant annet av aktører som driver med klær og utstyr, reiser, arrangementer, profilering, dugnad og musikk.

Her er noen eksempler på praksis og markedsføring vi ønsker tips om:

Vi ønsker bedre innsikt i hvordan markedsføringen foregår, så send oss gjerne et tips dersom du har eksempler på russekontrakter eller markedsføring som du har reagert på.

Når vi fører tilsyn kan vi ikke gi hjelp i den konkrete saken, men vi kan vurdere om det er grunnlag for å undersøke praksisen videre og starte tilsynssak. På sikt håper vi å ta i bruk digitale verktøy, slik at vi kan avdekke ulovlig markedsføring på en mer effektiv måte.

Et større arbeid pågår

Forbrukertilsynet deltar også i den nasjonale samarbeidsgruppen for «Endret avgangsmarkering 2026».  Gruppen er bredt sammensatt med representanter fra blant annet ungdom, Forbrukerrådet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Trygg Trafikk og Utdanningsforbundet. Dette arbeidet tar for seg mye mer enn det kommersielle presset, men markedskreftene er likevel et viktig tema i denne sammenheng. Første møte ble avholdt i februar, med presentasjoner og innspill til det videre arbeidet. Neste møte er planlagt i april, der gruppen skal se nærmere på en strategi og handlingsplan.

Les om flere tiltak på regjeringens nettside: Regjeringen vil ha en tryggere og mer inkluderende russetid