Tinder må opplyse om personlig tilpassede priser

Tinder har brukt personaliserte priser uten å informere forbrukerne, noe som er i strid med forbrukerlovgivningen. Nå forplikter de seg til å opplyse brukerne om at prisene blir personlig tilpasset.

Publisert:

I 2022 viste en studie fra Consumer International (CI) at Tinder ga forskjellige priser fra person til person, men at det ikke kom frem noe klart mønster for hvilke variabler som bestemte prisen.

Senere har det kommet frem at prisen blant annet var basert på brukerens alder.

Det europeiske forbrukernettverket CPC (Consumer Protection Cooperation Network), hvor Forbrukertilsynet også har deltatt, opprettet i 2022 en dialog med Tinder, som har resultert i at Tinder nå forplikter seg til å gi forbrukerne tydelig informasjon om personlig tilpassede priser.

Les EU-kommisjonens pressemelding her

Dette forplikter Tinder seg til

Innen midten av april 2024, forplikter Tinder seg til følgende:

• ikke bruke tilpassede priser basert på alder uten å informere forbrukerne tydelig og på forhånd om det

• informere forbrukerne tydelig om at rabatter på priser for premiumtjenester er personlig tilpasset ved hjelp av automatiserte midler

• informere forbrukere om hvorfor de tilbys personlige rabatter, for eksempel fordi de ikke var villige til å kjøpe Tinders premiumtjenester til standardpris

Blir fulgt opp

– Forbrukere skal få opplyst hvis prisen er personalisert ved bruk av automatiserte midler. Det å vite at ulike forbrukere får ulik pris for den samme tjenesten, vil ha betydning for forbrukerne når de sammenlikner tilbud fra flere aktører og når de vurderer om prisen er god eller mindre god, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Det europeiske forbrukernettverket (CPC) vil aktivt overvåke hvordan Tinder overholder forpliktelsene på appen, og dersom det blir nødvendig vil de kunne gi sanksjoner, for eksempel ved å ilegge bøter.