7. juni 2018

Støtter forbud mot aggressiv markedsføring av kreditt

Stortingets finanskomité går inn for å forby aggressiv markedsføring av kreditt. Hvis man ønsker å dempe gjeldsveksten i husholdningene, er dette et viktig og riktig grep, mener Forbrukertilsynet.

Støtter forbud mot aggressiv markedsføring av kreditt

Flere har i senere tid uttrykt bekymring for i veksten for forbrukslån – blant annet regjeringen i finansmarkedsmeldingen og Finanstilsynet i rapporten Finansielt utsyn.

Nå har Stortingets finanskomité innstilt på at Stortinget skal be regjeringen om å fremme et forslag om et forbud mot aggressiv reklame for forbrukslån.

– Hvis man ønsker å dempe gjeldsveksten til husholdningene, og særlig veksten i usikret gjeld, er dette et viktig og riktig grep. Vi vet at reklame virker. Og det vedvarende høye reklamepresset på forbrukslån og kreditt i alle kanaler er opplagt en av driverene i veksten av forbrukslån, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Flere tiltak

Hun mener et forbud mot aggressiv reklame bør være så konkret som mulig.

Forbrukertilsynet har tidligere foreslått eller støttet disse grepene:

– Vi har sett en sterk økning i bruk av bonuser og rabattsystemer knyttet til kredittkort i de siste årene. Løfter om prisavslag er et sterkt, pågående og effektivt markedsføringsbudskap. Dette er etter vårt syn en aggressiv praksis for å fremme opptak og bruk av usikret kreditt, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Forhindre impulsivitet

På samme måte vil et forbud mot standssalg og annen direktemarkedsføring forhindre at forbrukere som egentlig ikke har behov for eller planer om å handle på kreditt – opptar kreditt på impulsivitet, i stedet for å grundig overveie eget behov.

Markedsføring av kreditt i sosiale medier har økt betydelig de siste årene, og regnes som en meget effektiv markedsføringskanal.

– Vi er bekymret for at reklame som målrettes basert på søkehistorikk og personlig informasjon fører til at sårbare forbrukergrupper blir utsatt for økt markedsføringspress, sier Haugseth.