Spørreundersøkelse om bærekraftkommunikasjon

Har du en mening om hvordan Forbrukertilsynet best kan veilede dere som driver med bærekraftkommunikasjon? Vi ønsker innspill fra næringsdrivende som kommuniserer, eller ønsker å kommunisere, bærekraft til forbrukere.

Publisert:
Oppdatert:

Gjennom en spørreundersøkelse vil vi kartlegge hvilke utfordringer virksomheter har i tilknytning til bærekraftkommunikasjon og hvilken veiledningsmetode som er foretrukket. Spørreundersøkelsen vil bidra til å danne grunnlaget for innhold og form på vårt veiledningsmateriale rundt bærekraftkommunikasjon fremover.  

Undersøkelsen tar mellom 4 og 7 minutter. Les mer og gi oss dine meninger her

Hva er bærekraftkommunikasjon?

Med bærekraftkommunikasjon mener vi blant annet alt dere som virksomhet kommuniserer til forbrukere om klima og miljø. Dette innebærer bruk av utsagn, opplysninger, symboler, bilder, merkeordninger eller lignende, som gir inntrykk av at et produkt har klima- og/eller miljømessige egenskaper, eller at en virksomhet tar særlige hensyn til dette.

Eksempler på bærekraftkommunikasjon kan være å benytte ord som bærekraft, miljøvennlig, grønn eller lignende i markedsføringen, kommunikasjon om «grønne» tiltak virksomheten har innført eller bruk av bilder og symboler som gir assosiasjoner til klima- og/eller miljø for å fremme produktets eller tjenestens (ofte manglende) innvirkning på klima og/eller miljø.