Sonans klargjør studentens rettigheter

09.12.2019 — Sonans Privatgymnas gjør det tydeligere når studentene har angrerett, etter at Forbrukertilsynet ba dem foreta endringer i avtalevilkårene.

FOTO: Helloquence/Unsplash

Forbrukertilsynet sendte tidligere i høst brev til Sonans Privatgymnas, etter en klage på  manglende angrerett på skolekontrakten. Studenten hadde vært til rådgivningssamtale ved skolen, og i etterkant signert avtalen elektronisk. Når han senere ønsket seg ut av avtalen hadde han ikke hadde angrerett. Bakgrunnen; avtalevilkårene presiserte at angreretten bare gjaldt for dem som ikke hadde vært til en samtale ved lærerstedet.

Sonans sine vilkår gjorde det i beste fall uklart for studentene om og når man eventuelt har angrerett. Hvorvidt studentene hadde angrerett syntes i tillegg å ha bakgrunn i hvordan rådgivningssamtalen var holdt, samt hvordan selve avtalen ble inngått.

Siden avtalen kan inngås på flere måter opplyste Forbrukertilsynet om viktigheten av at studentenes rettigheter kommer tydelig frem i vilkårene, og ba dem tydeliggjøre når studentene har angrerett, men også når de ikke har det. Etter at Forbrukertilsynet tok kontakt har Sonans endret vilkårene, og studentene har nå angrerett uavhengig av hvordan avtalen ble inngått.

– Studentene er ofte unge, og er ofte ikke klar over hvilke rettigheter de har. En mulighet til å komme seg ut av en avtale til flerfoldige tusen, eventuelt at man ikke har muligheten – det er sentral informasjon som må komme tydelig frem av avtalevilkårene. Vi er derfor glad for at Sonans nå endrer vilkårene sine, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Må gjøre presiseringer i vilkårene

Til tross for at Sonans nå har gjort endringer, mener Forbrukertilsynet de må gjøre ytterligere presiseringer, slik at det ikke er tvil om studentenes rettigheter ved inngått avtale.

– Det er viktig at det kommer klart frem av avtalevilkårene at studentene har angrerett, for å unngå at det oppstår tvister i fremtiden, sier Skjelbostad.

Sett deg inn i skolekontrakten

Forbrukertilsynet oppfordrer også alle kommende studenter til å sette seg inn i kontrakten, og spesielt vite hvilke frister en må overholde, men også hva det koster å avbryte studie, både før semesterstart, og underveis.

– En utdannelse kan koste flere hundre tusen kroner. Da er det viktig at man som student setter seg godt inn i kontrakten, så man ikke havner i uønskede situasjoner, sier Skjelbostad.

02.12.2020

Økning i klager på mobilbetaling – råd til forbrukere

Forbrukertilsynet har i det siste mottatt et økende antall klager fra forbrukere som har blitt trukket beløp på mobilregningen sin for innholdstjenester de mener å ikke ha inngått avtale om. Det gjelder blant annet betalinger for abonnement på IQ-tester, spill og konkurranser som annonseres på f.eks. Facebook.