Skjult reklame er fortsatt forbudt

12.06.2018 — Selv om Vær-varsom-plakaten endres for å «henge med i tiden» vil markedsføringsloven bestå. Skjult reklame er forbudt, og vi kan slå ned på lovbrudd med sanksjoner, skriver Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet
Bildet viser et portrett av Direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth. Hun ser rett inn i kamera og smiler med lukket munn. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

Direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

Aftenpostens redaktør Espen Egil Hansen uttalte nylig til Morgenbladet at det presseetiske regelverket ikke alltid «henger med i tiden». Bakgrunnen er at avisen nylig har blitt felt to ganger i Pressens Faglige Utvalg (PFU). I den ene saken ble avisen felt for samrøre mellom journalistikk og kommersiell virksomhet i anledning reprise-landskampen mellom Norge og Brasil. I den andre ble de felt for sponsing av nyhets- og aktualitetsjournalistikk i serien «Stuck» som ble laget i samarbeid med Plan Norge.

Markedsføringsloven gjelder

I intervjuet sier Hansen at han tviler på at avisen ville blitt felt i PFU dersom de aktuelle sakene hadde kommet opp om et par år. Det kan hende han har rett. Men selv om bransjereglene skulle endre seg, vil markedsføringsloven fortsatt gjelde. Den slår fast at reklame tydelig skal fremstå som reklame. Dette er et helt grunnleggende prinsipp i markedsføringretten som gjelder i hele EU. Vi har de siste årene hatt saksbehandling mot flere riksdekkende medier hvor skillet mellom redaksjonelt innhold, inhouse kommersiell virksomhet og reklame ikke har vært godt nok. Og vi har mulighet til å slå ned på lovbrudd med sanksjoner hvis loven ikke blir fulgt.

Kan slå ned på lovbrudd

Vi er imidlertid glade for at PFU følger med på denne typen «nybrottsarbeid», som Hansen kaller det, og slår ned på saker som bryter med pressens etiske regelverk. Men dersom vi ser at dette ikke er nok, kan vi ta opp saker på eget initiativ. Hva som skal til for at forbrukere skal oppfatte umiddelbart at det de ser er reklame, kan endre seg med tiden. Men at det skal være et uomtvistelig skille mellom reklame og annet innhold, står fast.

Aftenposten må gjerne slippe sponsorer helt inn i nyhetsjournalistikken. Men da må det være helt åpenbart for leserne at det er reklame de leser, ikke objektiv journalistikk. De kan i hvert fall ikke gi seg selv carte blanche ved å endre sitt eget etiske regelverk.

Innlegget sto først på trykk i Aftenposten.

15.09.2020

Forbrukertilsynet søker seksjonssjefer

Forbrukertilsynet søker inntil tre jurister i faste stillinger som seksjonssjefer i tilsynsavdelingen i Porsgrunn. Stillingene er nyopprettet i forbindelse med etableringen av det nye Forbrukertilsynet.