SATS tilbyr tilbakebetaling for digitalt abonnement

29.10.2020 — Etter dialog med Forbrukertilsynet tilbyr nå SATS tilbakebetaling for det digitale treningsabonnementet som selskapet satte kundene over på da treningssentrene var stengt. Kompensasjonen vil tilbys de kundene som ikke har brukt det digitale tilbudet, eller som i begrenset grad har benyttet seg av dette.
Bildet viser en jente med ryggen til, som trenger via en treningsfilm på dataen foran henne.

FOTO: Kari Shea/Unsplash

SATS sine medlemmer ble i slutten av mars i år informert om at de ble overført til et nytt midlertidig digitalt medlemskap for 199 kroner måneden i den perioden treningssentrene var stengt. Dette skjedde automatisk, med mindre kundene valgte en av de alternative kompensasjonsmulighetene som SATS ga tilbud om.

Forbrukertilsynet har i behandlingen av saken konkludert med at SATS innførte et nytt produkt som kundene ikke tidligere hadde inngått avtale om, og at selskapet derfor hadde brutt markedsføringsloven når de krevde betalt av sine medlemmer uten å ha innhentet aksept fra kundene. På denne bakgrunn ble SATS i august varslet om forbudsvedtak med tvangsmulkt dersom de fortsatte å drive inn utestående krav om betaling for det digitale medlemskapet. Selskapet bekreftet deretter at de frafalt disse kravene. Forbrukertilsynet har nå vært opptatt av at det ryddes opp også overfor de forbrukerne som allerede hadde betalt det digitale medlemskapet, men ikke tatt det i bruk.

– Forbrukertilsynet har fått flere henvendelser fra forbrukere som informerer om at ikke rakk å svare på e-posten, at de ikke mottok e-postene, eller at de ikke forstod at dette var noe de måtte svare på for å unngå å bli avkrevd betaling for digitalt medlemskap. Vi har derfor vært særlig opptatt av å ivareta denne forbrukergruppen som ikke fikk anledning til å foreta et valg, og som har behov for å få riktig informasjon og kompensasjon for en ordning de ikke har benyttet seg av, sier Bente Øverli, fungerende direktør i Forbrukertilsynet.

SATS har nå sendt ut et nyhetsbrev med tilbud om at disse medlemmene kan kreve kompensasjon. Forbrukertilsynet anser dette som et viktig avhjelpende tiltak, i tråd med hva som det er forutsatt at tilsynet kan fremforhandle med næringsdrivende etter endring i markedsføringsloven § 36 fra 1. juli i år.

– Vi anser dette som et godt bidrag for å få rettet opp en praksis som vi vet mange forbrukere har reagert på. SATS har vist at de er opptatt av å utvise fleksibilitet overfor medlemmene, og vi oppforder forbrukere som har spørsmål om det digitale medlemskapet, oppsigelsesperiode eller andre forhold som følge av stengningen av treningssentrene til å ta kontakt med selskapet, avslutter Øverli.

 

15.06.2021

Det kan bli dyrt å handle billig frå utlandet

Kor billig er det eigentleg å kjøpe billige varer frå utlandet? Er toll og mva. inkludert i prisen, eller kjem det i tillegg? Når du handlar på nettet, kan det fort bli dyrt dersom du gløymer å tenke på avgifter og gebyr.