SAS endrer vilkårene til ny tjeneste

14.02.2019 — Etter at Forbrukertilsynet opplyste SAS om at vilkårene til deres tjeneste Travel Wallet var uklare og i strid med norsk og europeisk rett, har de nå endret vilkårene.
Bildet viser et fly i lufta. Vi ser det bakfra. Bakgrunnen er blå himmel.

FOTO: Pixabay.com

Forbrukertilsynet gikk i 2018 gjennom vilkårene til tjenesten Travel Wallet, og fant blant annet vilkår hvor SAS fraskrev seg ansvar de hadde etter loven, og la for mange plikter på forbrukeren. Konklusjonen var at vilkårene gjennomgående var uklare og ubalanserte, og vi ba derfor SAS om å endre vilkårene.

Les også: Krever at SAS endrer vilkårene til ny tjeneste

Gjør vilkårene enklere

SAS og samarbeidspartneren Rêv Worldwide Inc har nå gjort en rekke endringer i vilkårene, som blant annet innebærer:

  • Vilkårene har fått et enklere språk og klarere vilkår.
  • Bedre balanse mellom bankens og forbrukerens plikter.
  • Klargjøring av bankens ansvar etter finansavtaleloven.
  • Kunden blir varslet personlig ved større endringer i vilkårene og tjenesten.
  • Fjernet gebyr for å innløse e-pengene til forbrukere som velger å avslutte avtalen.
  • Klargjøring av hva som kan føre til at banken sperrer kortet eller sier opp avtalen med kunden.

–Dialogen har vært god, og det er veldig fint å se at vilkårene for Travel Wallet nå er klarere og mer balanserte. Da vil det bli lettere for forbrukerne å sette seg inn i hva de aksepterer når de begynner å bruke tjenesten, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Fornøyd med endringene

Forbrukertilsynet er fornøyd med endringene SAS har gjort i vilkårene for Travel Wallet, og avslutter nå saken.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.