Ringe til utlandet i sommer? Krever bedre informasjon om bruk fra Norge og utenfor EU/EØS

19.06.2020 — Å ringe fra Norge til EU/EØS er ikke inkludert i mobilabonnementet.Forbrukertilsynet krever at informasjon om begrensingene er tydelig for forbrukerne.
Bildet viser en dame som holder en telefon opp mot øret

Foto: Rawpixel/Unsplash

Dyrt å ringe fra Norge

Hvis en ringer til noen i EU/EØS-land når man seg oppholder seg i et, vil det ikke påbeløpe ekstra kostnader, fordi det er inkludert i mobilabonnementet. Dette gjelder imidlertid ikke dersom man oppholder seg i Norge, og ringer til EU/EØS. Dette er informasjon som tilbyderne må informere tydelig om. Forbrukertilsynet har siste tiden mottatt henvendelser fra forbrukere som mener at informasjonen om bruk av telefon i EU/EØS er uklar, og vi har derfor nylig foretatt tilsyn for å sjekke hvordan tilbyderne oppgir informasjonen. Tre av tilbyderne informerte ikke godt nok om dette, og de mottok derfor et brev der vi ba de tydeliggjøre informasjonen.

– Siden man ikke kan reise og besøke familie og venner som bor utenlands om dagen, gjør situasjonen vi står i nå at flere ringer til utlandet. Derfor er det spesielt viktig nå at forbrukerne får tydelig informasjon om begrensingene, slik at de slipper å få en ubehagelig overraskelse når de får fakturaen, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Orienterer og veileder om regelverket

Forbrukertilsynet orienterte bransjen om dette i et brev allerede i 2017.  Tilbyderne burde være godt kjent med at det er like viktig å tydeliggjøre begrensingene med mobilabonnementet, som hva som er inkludert.

I tillegg har Forbrukertilsynet en egen veiledning for tilbydere av mobil, -internett og tv-tjenester, som skal gjøre det enklere for tilbydere å holde seg innenfor loven.

De tre tilbyderne som fikk brev fra oss i denne omgang, har alle gjort endringer i markedsføringen innen fristen 12.juni.

29.10.2020

SATS tilbyr tilbakebetaling for digitalt abonnement

Etter dialog med Forbrukertilsynet tilbyr nå SATS tilbakebetaling for det digitale treningsabonnementet som selskapet satte kundene over på da treningssentrene var stengt. Kompensasjonen vil tilbys de kundene som ikke har brukt det digitale tilbudet, eller som i begrenset grad har benyttet seg av dette.