Ringe til utlandet i sommer? Krever bedre informasjon om bruk fra Norge og utenfor EU/EØS

19.06.2020 — Å ringe fra Norge til EU/EØS er ikke inkludert i mobilabonnementet.Forbrukertilsynet krever at informasjon om begrensingene er tydelig for forbrukerne.
Bildet viser en dame som holder en telefon opp mot øret

Foto: Rawpixel/Unsplash

Dyrt å ringe fra Norge

Hvis en ringer til noen i EU/EØS-land når man seg oppholder seg i et, vil det ikke påbeløpe ekstra kostnader, fordi det er inkludert i mobilabonnementet. Dette gjelder imidlertid ikke dersom man oppholder seg i Norge, og ringer til EU/EØS. Dette er informasjon som tilbyderne må informere tydelig om. Forbrukertilsynet har siste tiden mottatt henvendelser fra forbrukere som mener at informasjonen om bruk av telefon i EU/EØS er uklar, og vi har derfor nylig foretatt tilsyn for å sjekke hvordan tilbyderne oppgir informasjonen. Tre av tilbyderne informerte ikke godt nok om dette, og de mottok derfor et brev der vi ba de tydeliggjøre informasjonen.

– Siden man ikke kan reise og besøke familie og venner som bor utenlands om dagen, gjør situasjonen vi står i nå at flere ringer til utlandet. Derfor er det spesielt viktig nå at forbrukerne får tydelig informasjon om begrensingene, slik at de slipper å få en ubehagelig overraskelse når de får fakturaen, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Orienterer og veileder om regelverket

Forbrukertilsynet orienterte bransjen om dette i et brev allerede i 2017.  Tilbyderne burde være godt kjent med at det er like viktig å tydeliggjøre begrensingene med mobilabonnementet, som hva som er inkludert.

I tillegg har Forbrukertilsynet en egen veiledning for tilbydere av mobil, -internett og tv-tjenester, som skal gjøre det enklere for tilbydere å holde seg innenfor loven.

De tre tilbyderne som fikk brev fra oss i denne omgang, har alle gjort endringer i markedsføringen innen fristen 12.juni.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.