Er du lærer for 5.-7. trinn?

Da bør du bruke Reklameskolen!

Publisert:
Oppdatert:

Reklameskolen er et gratis digitalt undervisningsverktøy om reklame utviklet av Forbrukertilsynet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Reklameskolen er lagt opp som et komplett undervisningsopplegg som lar elevene lære gjennom videoer, tekster og interaktive oppgaver. Hele opplegget kan gjennomføres på ca. tre til fire timer, avhengig av elevenes alder.

Det er også mulig å velge ut og bruke enkeltstående temaer, sider, oppgaver og videoer, som for eksempel

Fungerer i flere fag

Reklameskolen passer godt inn i norsk og samfunnsfag på mellomtrinnet. Flere av tekstene og oppgavene kan også knyttes opp mot læreplanmål innen kunst og håndverk, og reklameskolen egner seg godt til tverrfaglig arbeid.

Vi har utviklet egne lærersider med tips til hvordan du kan bruke Reklameskolen. Der finner du også mer informasjon om hvordan Reklameskolen kan knyttes opp mot læreplanene.

Reklameskolen er åpen for alle, og er gratis tilgjengelig her.

Flere artikler

Se webinar om markedsføring av kosmetiske inngrep

På webinaret vil dere få en innføring i det grunnleggende lovverket som gjelder for markedsføring av kosmetiske inngrep.