Reklame i skolen

21.03.2019 — Forbrukertilsynet har nå sendt ut et orienteringsbrev til alle grunnskoler i Norge for å sette fokus på forekomst av reklame i skolen, samt regler for reklame rettet mot barn.
Bildet viser to barn som fargelegger en tegning.

FOTO: Klimkin/Pixabay.com

Elevens særlige vern

Barn blir eksponeres for mye reklame i dagliglivet, men dette bør begrenses på skolens område. Det er skoleeier som har hovedansvaret for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape et kommersielt press. Likevel mottar Forbrukertilsynet jevnlig klager om at barn utsettes for reklame gjennom skolens undervisningsmateriell, områder eller arrangementer.

—  Barn er gitt et særlig vern mot markedsføring. Reglene i markedsføringsloven skal tolkes strengere når reklame er rettet mot barn, kan sees eller høres av barn eller hvis den er av særlig interesse for barn, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Skjult reklame

Alder, mangel på erfaring og kritisk sans gjør det vanskeligere for barn å forstå hva markedsføring er og hva som er hensikten med markedsføringen. Barn kan også ha vansker med å gjenkjenne markedsføring og skille det fra annen kommunikasjon, skriver Forbrukertilsynet i brevet til skolene.

I en studie nylig gjennomført av Universitetet i Oslo, viser tallene at kun 1 av 3 åttendeklassinger gjenkjente teksten de fikk utdelt under studien som en reklame for et produkt. Funnet kan tyde på at elever i undervisningssammenheng ikke er bevisste på at reklameeksponering kan forekomme i denne type setting.

— Skoleeier og ansvarlig lærer bør være oppmerksom på skjult reklame i skolen, for eksempel i materiell fra næringsdrivende som blir brukt i undervisning, sier Skjelbostad.

Hun understreker at også de næringsdrivende har et særlig ansvar for at reklamen fremstår som reklame.

— Loven krever at reklame skal utformes og presenteres slik at den tydelig fremstår som reklame. Dette er spesielt viktig når det gjelder reklame rettet mot barn, sier Skjelbostad.

Brevet vi har sendt til skolene kan leses her: Orienteringsbrev til skoleeier om reklame i skolen.

15.10.2019

Forhandlere må merke «ulovlige» sparkesykler

Flere forhandlere selger sparkesykler som ikke kan brukes på norske veier, uten å merke disse syklene godt nok i butikken. Nå ber Forbrukertilsynet alle forhandlere om å gå gjennom merkingen sin slik at ingen forbrukere kjøper en «ubrukelig» sykkel uten at de er klar over det.