Orienterer Tiktokere om gaver og «shoutouts»

21.01.2020 — Påvirkere i sosiale medier tar betalt for å gi følgerne sine «shoutouts» og det arrangeres konkurranser hvor unge følgere oppfordres til å gi påvirkere gaver. Det kan være problematisk ifølge Forbrukertilsynet, som nå orienterer store Tiktokere om regelverket.
Bildet viser en smarttelefon som er inne på appen Tiktok

FOTO: Kon Karampelas/Unsplash

Formålet med «shoutouts», omtale fra en påvirker, er at forbrukeren selv skal få flere følgere. I konkurransene oppfordres følgerne til å gi påvirkeren gaver, og den som gir gaver av høyest verdi vinner en dag med påvirkeren. Begge deler er problematisk dersom påvirkeren har mindreårige følgere.

I sosiale medier sammenblandes ofte personlig og kommersielt innhold, noe det kan være spesielt vanskelig for de yngste brukerne å skille fra hverandre. Ved å få barn til å delta i en konkurranse eller et spill skaper den næringsdrivende interaksjon og deltakelse, som kan bidra til at det blir enda vanskeligere for barn å oppfatte at påvirkeren selv tjener på shoutouts og konkurranser.

– Når det i tillegg tas inn elementer hvor pengenes verdi vises i form av digital valuta vil det være enda vanskeligere for dem å skjønne at de betaler med penger, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Dette reiser spørsmål etter markedsføringslovens bestemmelser om markedsføring til barn, herunder om direkte kjøpsoppfordringer til barn og urimelig handelspraksis, opplyser Forbrukertilsynet.

– Vi fraråder sterkt påvirkere med mindreårige følgere å bruke shoutouts og konkurranser som virkemidler for å tjene penger og få flere følger, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Orienteringsbrevet er sendt til de største nettverkene og de største profilene på videoplattformen Tiktok, hvor tilsynet er kjent med at praksisen har foregått.

03.07.2020

Forbrukertilsynet flytter til Porsgrunn

I forbindelse med omorganiseringen av forbrukerapparatet har regjeringen bestemt at hovedkontoret til Forbrukertilsynet skal være lokalisert i Grenland fra 2021. Etter å ha vurdert flere lokaler i både Skien og Porsgrunn, er det nå fattet en beslutning om å flytte inn i kontorlokaler i sistnevnte.