Orienterer bransjen om strenge opplysningsplikter etter ny pakkereiselov

07.05.2019 — Som forbruker har du etter ny pakkereiselov krav på tydelig informasjon om hvilke rettigheter du har som reisende ved kjøp av pakkereise. Kjøper du flere reisetjenester skal det komme tydelig frem at det ikke er en pakkereise.
Bildet viser en drink som står på en strand.

Hentet fra Pexels.com

Ofte kan det være vanskelig å skille mellom en pakkereise eller reiser som etter lovens nye definisjon kalles et sammensatt reisearrangement. Dette er reiser hvor man kjøper flere tjenester til samme reiseformål, men som ikke regnes som en pakkereise. Og nettopp denne forskjellen er avgjørende for hvilken beskyttelse du har som forbruker.

Ved å inngå en avtale med leverandør som tilbyr slike reiser har du ikke de samme rettighetene som når du bestiller en pakkereise. Dette er viktig å merke seg og avgjørende for din beskyttelse som reisende.

Etter ny pakkereiselov av 2018 er det nå strengere krav til opplysninger før avtaleinngåelse om pakkereiser og for sammensatte reisearrangementer. Det betyr at du som forbruker skal få tydeligere informasjon om reisen før du foretar deg et eventuelt kjøp.

– Som forbruker kan det være vanskelig å se forskjell på disse to reisealternativene. Derfor er det viktig at næringsdrivende oppfyller opplysningsplikten før forbrukeren kjøper reisen, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Både pakkereiser og sammensatte reisearrangementer er dekket av konkursgaranti, men man har flere forbrukerrettigheter ved kjøp av pakkereiser. Blant annet holdes reisearrangøren ansvarlig for mangler ved hotellet eller andre tjenester som er en del av pakken.

Forbrukertilsynet har nå sendt ut orienteringsbrev til næringsdrivende som tilbyr sammensatte reiser og et til de som tilbyr pakkereiser for å sikre at reiseselskapene kjenner til og følger reglene.

Les mer om dine rettigheter ved pakkereise her.

Les brevet vi har sendt reiselivsbransjen her: Orienteringsbrev – om opplysningsplikt og innhold i pakkereiseavtalen etter ny pakkereiselov av 2018

03.07.2020

Forbrukertilsynet flytter til Porsgrunn

I forbindelse med omorganiseringen av forbrukerapparatet har regjeringen bestemt at Forbrukertilsynet skal være lokalisert i Grenland fra 2021. Etter å ha vurdert flere lokaler i både Skien og Porsgrunn, er det nå fattet en beslutning om å flytte inn i kontorlokaler i sistnevnte.