Nye Forbrukertilsynet åpner i Porsgrunn

29.12.2020 — 6. januar åpner nye Forbrukertilsynet i flotte lokaler i Porsgrunn.
Forbrukertilsynets lokaler i Porselensvegen, Porsgrunn sett fra land.

Forbrukertilsynets lokaler i Porselensvegen, Porsgrunn.

1. januar 2021 trer den nye forbrukerklageloven i kraft. Loven innebærer at Forbrukertilsynet overtar enkelte oppgaver som fram til nå har ligget hos henholdsvis Forbrukerrådet og Sekretariatet for markedsrådet og forbrukerklageutvalget. For forbrukerne blir den viktigste endringen at det fra og med 1. januar er Forbrukertilsynet som mekler i tvister knyttet til kjøp av produkter og tjenester.

I forbindelse med omorganiseringen av forbrukerapparatet har regjeringen bestemt at hovedkontoret til Forbrukertilsynet skal ligge i Grenland. 6. januar kl. 10.00 åpner nye Forbrukertilsynet i flotte lokaler i Porselensvegen 32 i Porsgrunn.

Streaming av åpningsarrangementet

Siden vi kun kan ha et svært begrenset antall deltakere til stede på det fysiske åpningsarrangementet, vil åpningen bli streamet på Forbrukertilsynets YouTube-kanal.

Forbrukertilsynets nye lokaler sett fra kaia.

Forbrukertilsynets nye lokaler sett fra kaia.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.