Ny veiledning om vilkår ved avtale om internettilgang

02.12.2019 — Forbrukertilsynet publiserer nå en ny veiledning med krav til vilkår i avtaler om internettilgang.
Bildet viser en person som bruker en datamaskin på et bord. Ved siden av seg har personen en kopp kaffe og et kamera.

FOTO: Rawpixel/Pexels

Forbrukertilsynet har over flere år ført tilsyn med markedsføring og avtalevilkår av tjenester innen tv, internett og mobil. I fjor lanserte tilsynet en ny veiledning om krav til markedsføring av ekomtjenester. Nå følges dette opp med en veiledning om hvordan vilkårene i avtaler om internettilgang skal utformes for å være klare og balanserte. Sammen dekker de to veiledningene det som tidligere var en bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere.

Veiledningen finner du her: Forbrukertilsynets veiledning om avtalevilkår ved salg av internettilgang

Oppdatert med ny lovgivning og praksis

Veiledningen viderefører noe av innholdet i bransjenormen, men er oppdatert i tråd med ny lovgivning og praksis. Den gjelder for næringsdrivende som tilbyr internett til forbrukere, og beskriver hva Forbrukertilsynet anser som rimelige standardvilkår for internettilgang. Klare og balanserte vilkår er viktig for å hindre tvister mellom forbrukere og internettilbydere.

04.03.2021

En nødvendig forbedring av forbrukervernet

I høringsuttalelsen til moderniseringsdirektivet skriver Forbrukertilsynet at direktivet innebærer en nødvendig forbedring og oppdatering av forbrukervernet. Tilsynet har også flere merknader til regjeringens forslag til gjennomføring av direktivet.