Ny veiledning om digitale tjenester og forbrukeres personopplysninger

12.02.2020 — Forbrukertilsynet og Datatilsynet lanserer felles veiledning om det viktigste du som utvikler, markedsfører eller tilbyr digitale tjenester må vite om forbrukervern- og personvernreglene.

Personopplysninger har blitt store penger i den digitale økonomien. Sosiale medier, mobilapper og andre digitale tjenester hvor forretningsmodellen er å tjene penger på forbrukeres data har blitt vanlig, og forbrukervern og personvern glir over i hverandre. Virksomheter må sette seg inn i begge regelverkene for å sikre at en databasert forretningsmodell er i tråd med loven. Datatilsynet og Forbrukertilsynet har derfor laget en felles veiledning om det viktigste man må vite om hvilke personopplysninger som kan behandles og hvilken informasjon forbrukeren har krav på – fra tjenesten markedsføres og frem til en kundeforholdet avsluttes.

Se veilederen her.

Skal gjøre det enklere å forstå regelverket

– Vi er opptatt av å gi god veiledning og gode verktøy som hjelper næringsdrivende å etterleve regelverkene, og vi ser stor verdi av å samarbeide med hverandre når vi ser at regelverkene våre overlapper. Denne veiledningen skal gjøre det enklere å følge kravene fra personvernregelverket og forbrukervernregelverket samtidig, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

– Vi håper at veilederen bidrar til å styrke forbrukeres rettigheter, og at den vil sørge for trygge og lovlige rammer rundt forbrukeres digitale liv, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

Beskyttelse av forbrukere i den digitale økonomien krever samarbeid

Forbrukertilsynet og Datatilsynet har i flere år samarbeidet om hvordan forbrukervernregelverket og personvernregelverket kan brukes sammen og utfylle hverandre i møte databaserte forretningsmodeller, og denne veiledningen er et av resultatene av dette samarbeidet.

Mange av de store aktørene i den digitale økonomien er etablert utenfor Norge, og internasjonalt samarbeid er derfor avgjørende for å sikre trygge digitale forbrukere. Forbrukertilsynet og Datatilsynet har sammen frontet dette temaet i diskusjoner og samarbeid med andre europeiske myndigheter.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.