Ny rapport om utfordringer i strømmarkedet

En ny rapport viser at norske strømkunder står overfor flere utfordringer når de skal orientere seg i markedet og velge strømavtale. Rapporten peker på at det er vanskelig for forbrukerne å skaffe seg god nok informasjon. Rapporten kommer også med forslag til tiltak som kan bedre situasjonen for strømkundene.

Publisert:
Oppdatert:

Oslo Economics har utarbeidet rapporten Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm på oppdrag fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). I rapporten peker Oslo Economics på at strømmarkedet er preget av informasjonsproblemer knyttet til valg av strømavtale. Dette gjør det krevende for forbrukerne å orientere seg i markedet og sammenligne selskaper og kontrakter.

Oslo Economics mener dagens regelverk til en viss grad imøtekommer utfordringene, men at det ikke løser forbrukernes problemer godt nok. Selv om Oslo Economics ikke finner åpenbare hull i regelverket, er det på enkelte områder uklart, lite detaljert og utdatert, heter det i rapporten.

– Rapporten gir viktig innsikt i forbrukernes problemer på strømmarkedet og et godt grunnlag for videre arbeid med tiltak og regelendringer som kan bedre situasjonen, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Nye tiltak

Forbrukertilsynet har jobbet mye med strømmarkedet og vil sette ytterligere fokus på området. Forbrukertilsynet forsterker samarbeidet med RME for å løse de utfordringer strømkundene opplever og gjøre det enklere å forstå de forskjellige strømavtalene.

I rapporten nevner Oslo Economics en rekke tiltak som kan være med på å bedre situasjonen for forbrukerne.

Rapporten anbefaler blant annet en presisering og eventuell detaljering av dagens regelverk. Forbrukertilsynet støtter denne vurderingen, og vil i samarbeid med RME arbeide videre med forslag til endringer.

– Vi må se på om ikke regelverket kan bli tydeligere på dette feltet, sier Rønningen.

– Reglene må i enda større grad sikre at forbrukerne får klare og riktige prisopplysninger, at avtalene inngås på en ryddig måte og at prisøkninger varsles på en tydelige måte.