Norske banker har brutt loven: Forbrukertilsynet ber dem rydde opp

Forbrukertilsynet ser alvorlig på praksisen til norske banker der de selv avgjør om kunden er ansvarlig for tapet når kundens bankkonto blir misbrukt. Dette er i strid med forbrukervernsreglene i finansavtaleloven.

Publisert:
Oppdatert:

Utgangspunktet er at banken er ansvarlig, ikke kunden, når det har skjedd et kontotrekk som kunden ikke har godkjent. Dette gjelder uavhengig av om kunden har lagt igjen kortinformasjon på et nettsted og blitt svindlet, om bankkortet er stjålet og misbrukt eller kundens bankID er misbrukt.

Når kunden klager, skal banken følge opp.

Hvis en kunde oppdager trekk på sin bankkonto som kunden mener å ikke ha godkjent, må kunden sende skriftlig klage på dette til banken så fort som mulig.

Når banken mottar klage fra en kunde, har banken to valg:

Til tross for dette har Forbrukertilsynet avdekket at bankene ofte ikke tilbakefører noe til kunden, eventuelt tilbakefører banken bare den delen av tapet som er over 12.000 kroner. Samtidig oppgir banken ofte at kunden selv må klage til banken eller ta saken til Finansklagenemnda om kunden er uenig i bankens avgjørelse.

Det er banken selv som er ansvarlig for å ta saken til Finansklagenemnda – forbruker skal slippe å gjøre noe. Banken kan ikke avgjøre sitt eget ansvar, og heller ikke be kunden klage til banken eller til Finansklagenemnda om kunden er uenig i bankens avgjørelse. Dette følger klart av finansavtaleloven.

Grunnen til at loven bestemmer dette, er at finansavtaleloven sikrer forbrukervernet ved at  Finansklagenemnda som uavhengig og gratis instans for forbrukeren skal avgjøre bankenes ansvar i svindelsaker.

Banken må tilbakeføre beløpet eller ta saken til Finansklagenemda

Bankene tilbakeholder også ofte 12.000 kroner fordi de mener kunden har opptrådt grovt uaktsomt, altså sterkt klanderverdig, ved for eksempel å legge igjen kortinformasjon på en bestemt nettside. Det å vurdere om noe er grovt uaktsomt eller forsettlig, er en vanskelig vurdering, og altså ikke noe banken selv kan avgjøre.

Når mange banker i dag holder igjen hele eller deler av tilbakebetalingen i disse tilfellene, og sier til kunden at kunden selv må ta saken til Finansklagenemnda om de vil ha pengene, er dette ulovlig.

– Alle kan dessverre bli utsatt for svindel, og bankene er ressurssterke. Da er det viktig at bankene alltid følger loven og informerer kunden om hvilke rettigheter kunden har. Praksisen mange banker fører nå, med både feilinformasjon til kunder og ulovlig tilbakehold av kundens midler, er uakseptabel, sier Rønningen.  

Lovbrudd i fremtiden vil kunne ende med sanksjoner

Forbrukertilsynet har nå krevd at bankene umiddelbart tar grep for å sikre at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt.

Du kan lese Forbrukertilsynets brev til alle norske banker her.

Dersom Forbrukertilsynet etter årsskiftet avdekker at enkelte banker ikke overholder loven, vil vi følge opp dette. For de bankene som ikke følger reglene, vil konsekvensen kunne bli vedtak med økonomiske sanksjoner.

Flere artikler
Publisert: 7. desember 2022

Villedende markedsføring av rentefordel ved billån

Forbrukertilsynet har kommet frem til at flere bilannonser med kampanjerenter bryter med loven. Disse annonsene gir inntrykk av at det tilbys en kampanjerente med fast rente de første årene av lånets løpetid, selv om renten i realiteten er flytende hele perioden.