Nordisk samarbeid om forbrukerutfordringer

26.09.2019 — Forbrukermyndighetene i de nordiske landene vil styrke samarbeidet knyttet til markedsføring med bærekraftpåstander, kredittmarkedsføring og skjult reklame.
Bildet viser representanter fra forbrukermyndighetene i de nordiske landene.

MØTE I KØBENHAVN: Forbrukermyndighetene i de nordiske landene møttes tidligere denne måneden for å diskutere felles forbrukerutfordringer.

Denne måneden møttes forbrukermyndighetene i Finland, Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Norge i København for å snakke om felles forbrukerutfordringer og håndhevingsmetoder.

Det er ingen tvil om at bruk av persondata og kunstig intelligens har åpnet opp for nye tekniske muligheter som utfordrer forbrukervernet. De nordiske myndighetene har derfor valgt å danne en fellesnordisk arbeidsgruppe for å utveksle erfaringer på feltet.

Markedsføring med bærekraftpåstander

Forbrukermyndighetene diskuterte også utfordringer knyttet til grønnvasking og bruk av bærekraftpåstander i markedsføringen. For å imøtekomme forbrukernes bevissthet og bekymringer, bruker selskapene i økende grad påstander om bærekraft og miljøvennlighet i markedsføringen av deres produkter. I de kommende årene skal myndighetene ha fokus på å sikre troverdigheten av denne typen markedsføring.

Under møtet kom det også frem at markedsføring av kreditt og skjult reklame er prioriterte områder for alle de nordiske tilsynene.

Koordinert tilsyn

Forbrukermyndighetene skal jobbe tett sammen på disse områdene gjennom blant annet koordinerte tilsyn.

– Samarbeidet med de andre nordiske landene har vist seg å være svært nyttig for oss alle, og har ført til utviklingen av flere fellesnordiske standpunkter de siste årene. Det er viktig at vi fortsetter det gode samarbeidet, det er til fordel for forbrukerne og deres rettigheter, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

19.11.2020

Tips for ikke å bli lurt på Black Friday

Det nærmer seg årets store handledag, Black Friday, hvor man kan gjøre gode kupp. Men er tilbudene alltid så gode som de fremstår? Her kommer Forbrukertilsynets tips for å ikke bli lurt under Black Friday.