Nordisk samarbeid om et bedre forbrukervern

30.05.2018 — Forbrukermyndighetene i de nordiske landene vil styrke samarbeidet for å stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter.
Bildet viser forbrukermyndighetene i de nordiske landene. De sitter i et møte rundt et bord, og ser rett i kamera.

Forbrukermyndighetene i Norden møttes i Reykjavik for å diskutere hvordan de skal samarbeide om et bedre forbrukervern på tvers av landegrensene.

23-25 mai møttes forbrukermyndighetene i Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge i Reykjavik, Island, for å diskutere felles forbrukerutfordringer og håndhevingsstrategier.

Digitalisering, store globale aktører, e-handel og markedsføring på tvers av nasjonale grenser utfordrer forbrukervernet. Det fører også til at det blir vanskeligere for de nasjonale forbrukermyndighetene til å håndheve loven på en effektiv måte. Et tett nordisk samarbeid er avgjørende for å hindre ulovlig markedsføring og urimelige kontraktsvilkår på tvers av landegrensene.

Internasjonal handel

På årets møte ble myndighetene enige om å samarbeide enda tettere når det gjelder bedrifter som opererer på tvers av de nasjonale grensene. Fra tidligere har det vist seg at det å dele informasjon og diskutere konkrete problemer gjennom saksbehandlergrupper, workshoper og webinarer fungerer godt og er noe myndighetene vil fortsette med i det kommende året.

Noen områder vil få særlig oppmerksomhet i året som kommer:

  • Digitalisering, målgrupperettet markedsføring, bruk av forbrukerdata og urimelig markedsføring rettet mot barn
  • Skjult reklame i sosiale medier
  • Nye utfordringer innen finansmarkedsføring
  • Abonnementsfeller
  • Den nye CPC-reguleringen og endringer i eksisterende forbrukerverndirektiver i EU

Koordinert tilsyn og håndheving

Forbrukermyndighetene skal jobbe tett sammen på disse områdene ved blant annet å utarbeide felles uttalelser og koordinere tilsyn og håndheving i konkrete saker.

– Det nordiske samarbeidet har ført til utviklingen av flere felles-nordiske standpunkt de siste årene. Vi vil sørge for at dette gode samarbeidet fortsetter. Kjernen i vårt budskap er likt i alle de nordiske landene, og vi arbeider på vegne av forbrukerne. Det er de fundamentale forbrukerrettighetene som er kjernen i alt vi gjør, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

07.08.2019

Arendalsuka 2019 – Kroppspress i sosiale medier

Forbrukertilsynet arrangerer debatt om kroppspress i sosiale medier sammen med Medietilsynet og Barneombudet på Arendalsuka i år! Med oss har vi flere viktige og interessante stemmer. Hold av tidspunktet!