12. august 2013

Har du mottatt et uønsket kredittkort i posten?

Forbrukerombudet mottar med jevne mellomrom henvendelser fra forbrukere som har fått tilsendt kredittkort de ikke kan huske å ha bestilt. Slik unngår du å få uønskede kredittkort i posten.

Har du mottatt et uønsket kredittkort i posten?

Det er ikke tillatt å sende noen et kredittkort uten at det er inngått en avtale om dette, og selskapene overholder i all hovedsak denne regelen. Det kan være flere årsaker til at forbrukere likevel opplever å finne uventede kredittkort i postkassen.

Automatisk fornyelse av kort

Et kredittkort er normalt gyldig i to til fire år. Men kredittavtalen som forbrukeren har inngått vil normalt gjelde frem til avtalen sies opp. Det er vanlig praksis at kredittyterne sender kunden et nytt kort når gyldighetstiden på det gamle kortet er i ferd med å løpe ut. Og så lenge kunden ikke har sagt opp sin avtale direkte hos kredittyteren, er dette lovlig.

Det holder med andre ord ikke å klippe kredittkortet i to når du ikke lenger ønsker å bruke det. Si opp avtalen, så slipper du å få et nytt kort i posten hvis du ikke ønsker det.

Kjøp nå, betal senere

Mange forretninger tilbyr kundene å kjøpe nå og betale senere. De fleste slike tilbud innebærer at kunden må inngå en avtale om kredittkort med et kredittselskap.

– Alle er nok ikke oppmerksomme på at avtalen de signerer innebærer at de vil få tilsendt et kredittkort i posten. Her har både butikken og kunden et ansvar. Selgerne må gi god informasjon om hva kredittavtalen innebærer, og forbrukerne må sette seg inn i vilkårene før de signerer avtalen, sier forbrukerombud Gry Nergård
De fleste banker som har kundeprogrammer, tilbyr kredittkort som en del av dette. Men Finanstilsynet har tidligere slått fast at bankene ikke kan kreve at forbrukerne må ha et kredittkort for å kunne ta del i kundeprogrammet. En bankkunde skal aldri motta et kredittkort uten å ha bestilt det.

– Selv om kredittkort er en frivillig del av kundeprogrammene, er det grunn til å tro at bankene vil forsøke å selge inn produktet til sine kunder. Det er viktig at forbrukerne får klar og tydelig informasjon om at de kan takke nei til kredittkort. Det er også viktig at forbrukere som inngår avtale om kundeprogram, setter seg godt inn i hvilke tjenester kundeprogrammet omfatter, sier Nergård.

Fordelskort

Mange forbrukere har et kombinert kreditt- og bensinkort eller lignende fordelskort i lommeboken. Slike kort er ofte et resultat av et samarbeid mellom en forretningskjede og en kredittyter. Forbrukerombudet er kjent med flere tilfeller hvor dette samarbeidet har opphørt, og forretningskjeden har valgt en ny kredittyter for sine kort.

– I slike tilfeller oppstår det av og til uenighet mellom den nye kredittyteren og den gamle kredittyteren om hvem som har rett til å videreføre kundeforholdet til personene som har fordelskortet. Vi har sett flere eksempler på at både den nye og den gamle kredittyteren har sendt ut kredittkort til fordelskundene, for å erstatte det gamle fordelskortet. Dette skal ikke skje, og vi har nylig tatt opp denne problemstillingen med bransjen, sier Nergård.