Mange klager på uadressert reklame

08.05.2018 — Mange forbrukere har klaget på uadressert reklame levert av Schibsted Distribusjon. Forbrukertilsynet følger opp dette overfor selskapet.

MERK DØRA: Dersom du ikke ønsker uadressert reklame på dørmatta, må du huske å merke døra klart og tydelig. Det holder ikke bare å merke postkassen. FOTO: Christian Stahl/Unsplash

Forbrukertilsynet har så langt i 2018 mottatt over 70 klager på uadressert reklame levert av Schibsted Distribusjon.

– Vi har videresendt klagene til Schibsted, og bedt om tilbakemelding på hvordan selskapet vil sikre at de ikke distribuerer uadressert reklame til personer som har reservert seg mot dette, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet

Schibsted Distribusjon lover å følge opp klagene internt. Samtidig viser de til at mange av klagerne ikke har merket døra der de mottar reklame med at dette er uønsket. Disse klagerne vil få et informasjonsskriv fra selskapet.

Råd mot uønsket reklame

– Dersom du ikke ønsker uadressert reklame på dørmatta, må du huske å merke døra klart og tydelig. Det holder ikke bare å merke postkassen, sier Elton Haug.

Velger du kun å reservere deg mot uadressert reklame, vil du fortsatt kunne motta gratis aviser, og omvendt. Så hvis du vil unngå både uadressert reklame og gratis aviser må dette komme klart fram av merkingen.

Du velger selv om du vil benytte merker laget av andre, eller merker du har laget selv. Men hvis du bruker standardiserte “nei takk”- klistremerker er det større sjanse for at budet kjenner igjen merket og unngår feillevering.

Hvis du ønsker å bestille standardiserte klistremerker, kan du kontakte Naturvernforbundet.

21.03.2019

Reklame i skolen

Forbrukertilsynet har nå sendt ut et orienteringsbrev til alle grunnskoler i Norge for å sette fokus på forekomst av reklame i skolen, samt regler for reklame rettet mot barn.