Mange klagar på telefonsal frå forsikringsbransjen

11.03.2019 — Forbrukartilsynet har i lang tid motteke klagar frå forbrukarar på uønskt telefonsal frå forsikringsbransjen. Tilsynet ber difor om at selskapa sett seg betre inn i regelverket.
Bildet viser hendene til en mann som holder en grå iphone. Det er kun baksiden av mobiltelefonen som er synlig.

FOTO: pexels.com

Det er lovleg med telefonmarknadsføring såframt forbrukarar ikkje har reservert seg i Reservasjonsregisteret. Dette er det per i dag over 2,2 millionar som har gjort, men mange av desse blir likevel ringt opp.

– Forsikringsbransjen er ein av bransjane som ser ut til å ha størst problem med å følgje regla for telefonsal. Difor ser vi oss nøgd til å ta opp dette med selskapa, seier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukartilsynet.

Unntak skapar problem

Dei fleste av klagene har samanheng med unntaksreglane i lova. Desse opnar for at forbrukarar som har reservert seg mot telefonsal, likevel kan bli ringt opp.

Klagene omhandlar mellom anna oppringingar på bakgrunn av at forbrukarar har medlemskap i organisasjonar som samarbeider med forsikringsselskap, og at tidlegare kundar vert ringt opp. Tilsynet forventar no at forsikringsbransjen tek tak i desse problema, og følgjer regelverket.

Forbrukartilsynets brev til forsikringsselskapa kan lesast her: Orienteringsbrev til forsikringsbransjen om telefonsalg.

Rettleiing om regelverket for telefonsal er publisert her.

31.10.2019

Axo Finans vil rydde opp i spam-markedsføring

Axo Finans sier de vil gå gjennom sine lister med kontaktinformasjon til forbrukere, og sørge for at forbrukere som ikke har avgitt gyldig samtykke til å motta markedsføring på e-post og SMS fjernes fra listene.