Krav til markedsføring av sparetjeneste i ny veiledning

26.11.2018 — Forbrukertilsynet har oppdatert veiledningen om markedsføringen for individuell pensjonssparing (IPS). Veiledningen gir bransjen oppskriften på ryddig markedsføring av produktet og hvilke villedende budskap man bør unngå.
Bildet viser forsiden på veiledningen til markedsføring av IPS

NY VEILEDNING: Den nye veiledningen skal gjøre det lettere for tilbyderne av IPS å ikke villede forbrukerne. Foto: Forbrukertilsynet

Veiledende, ikke villedende

Den nye IPS-ordningen, som ble lansert i 2017, er et spareprodukt som lar deg utsette skatten på et beløp tilsvarende det du sparer i ordningen hvert år. I tillegg betaler man ikke formuesskatt av beløpet på denne kontoen. Forbrukertilsynet har tidligere sett markedsføring som gir en uriktig eller villedende beskrivelse av IPS. Blant annet har det blitt brukt uttrykk som « skattefradrag».

Les veiledningen her.

–IPS gir utsatt beskatning, ikke skattefradrag, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth. Det er viktig at det ikke skapes uklarheter om dette i markedsføringen.

–Pensjonssparing er viktig for de fleste av oss, men mange finner det krevende å orientere seg i markedet og forstå innholdet i spareproduktene. Det er viktig at markedsføringen veileder og ikke gir villedende og uklare opplysninger om tilbudet. Vi håper at den oppdaterte veiledningen  vil gjøre det lettere for tilbyderne å gi god og riktig informasjon i markedsføringen, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth.

13.12.2018

Ikke legg farlige piratkopier under juletreet

En undersøkelse om nordmenns holdninger til piratkopier viser at 24 % av oss har kjøpt piratkopierte produkter. Mange blir lurt, mens andre bevisst kjøper piratvarer. Tolletaten, Forbrukertilsynet og Patentstyret går sammen om å advare julegave-handlende nordmenn mot å kjøpe piratkopier, av alt fra elektronikk og klær til leker og kosmetikk.