Kan ikke markedsføres som fri data

Telia og Chili Mobil markedsfører hver sine abonnement med fri databruk, men begge har begrensinger på hastighet og datamengde. Villedende markedsføring, mener Forbrukertilsynet.
Bildet viser en mann som sitter på kafè og leser en artikkel på telefonen sin. Bildet er tatt ovenfra og ned.

ULOVLIG MARKEDSFØRING: Telia og Chili Mobil kan ikke markedsføre sine abonnement med påstander om fri data. Foto: Forbrukertilsynet

Telia og Chili Mobil er de første til å lansere abonnement med fri databruk. Abonnementene har vist seg ikke å være så ubegrenset som markedsføringen skal ha det til. Chili Mobil krever i sitt abonnement at kunden sender SMS dersom databruken overstiger 5 GB per dag. Telia lanserte en lignende tjeneste tidligere denne uka, hvor hastigheten reduseres til 3 Mbit/s dersom man bruker mer enn 40 GB før måneden er slutt. Forbrukertilsynet opplyser i et brev til de to selskapene at dette er i strid med markedsføringsloven.

– Det har vært stor etterspørsel fra forbrukerne om mobilabonnement med ubegrenset data, og forbrukerne velger ofte abonnement basert på mengde inkludert data. Da må det komme tydelig frem hva avtalen innebærer, slik at man ikke blir lurt, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Krever endringer

Etter Forbrukertilsynets oppfatning gir både Telia og Chili Mobil i sin markedsføring forbrukerne inntrykk av at abonnementene kan brukes fritt. Forbrukertilsynet ber derfor selskapene endre markedsføringen slik at det kommer tydelig frem at abonnementet ikke tilbyr ubegrenset datatrafikk.

Haugseth presiserer viktigheten av  at kundens valg av abonnementstypeforetas på riktig grunnlag.

–Mobiltilbyderne kjemper om kundene ved å tilby mest mulig mobildata, og vi må derfor sette noen premisser på hva selskapene kan si i markedsføringen sin, sier Haugseth.

Avtalevilkårene til Chili har dessuten vært uklare når det gjelder hvor mye data kunden har hatt anledning til å bruke før de risikerer å bli flyttet over på et annet og dyrere abonnement. Begrep som «personlig bruk» og «unormalt forbruk» har vært benyttet i vilkårene uten at det har gått fram hva som ligger i dette.

– Slike uklare vilkår gjør det vanskelig for forbrukerne å forstå hva abonnementet som Chili markedsfører som «fritt» rent faktisk innebærer. Vilkår av denne typen er ulovlig etter markedsføringsloven, sier Haugseth.

Chili Mobil har allerede signalisert at de vil gjøre endringer i abonnementet, og Forbrukertilsynet vil nå gå igjennom endringene og vurdere om de er tilstrekkelige.

Lev brevene vi sendte Telia og Chili Mobil her.

29.05.2020

Millioner av ulovlige korona-relaterte annonser fjernet fra nettet

Forbrukertilsynet har sammen med andre europeiske forbrukermyndigheter gått gjennom ulike nettsider for å sjekke mulige brudd på markedsføringsloven ved markedsføring av produkter som hevdes å ha en effekt mot koronavirus.