Seminar – fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn

09.03.2018 — Fikk du ikke med deg seminaret "Fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn" i BLDs lokaler den 6. mars? Her finner du presentasjoner og filmer fra seminaret.
Bildet viser et portrett av forbrukertilsyn Elisabeth Lier Haugseth. Bakgrunnen er uklar. Haugseth ser rett i kamera, og smiler. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

FRA OMBUD TIL TILSYN: Forbrukertilsynet v/ Elisabeth Lier Haugseth snakket om nytt navn og nye virkemidler på seminaret som ble holdt 6. mars.

På seminaret ble det gitt en innføring i tilsynets strategi og endringene i håndhevingsreglene i markedsføringsloven. Det ble også informert om siste nytt fra praksis innen temaene forbrukerdata og avtalevilkår, markedsføring av kreditt og skjult reklame.

Her kan du se film fra foredragene. Mens presentasjonene finner du i lenker i agendaen.

Agenda:

08:30               Registering og kaffe

09:00              Velkommen

                        v/ Lars Grøndal, kst. Avdelingsdirektør BLD

09:10              Forbrukertilsynet – nytt navn og ny strategi

                        v/Elisabeth Lier Haugseth, direktør for Forbrukertilsynet

09:30              Endringer i håndhevingsreglene – vedtak og sanksjoner

                        v/Morten Grandal, advokat Forbrukertilsynet

10:00              Pause

10:15              Nytt fra praksis: Forbrukerdata og avtalevilkår

                        v/Helge Blyberg, seniorrådgiver Forbrukertilsynet

10:45              Nytt fra praksis: Markedsføring av kreditt

                        v/Jo Gjedrem, avdelingsdirektør Forbrukertilsynet

11:15              Nytt fra praksis: Skjult reklame

                        v/Ida Småge Breidablikk, seniorrådgiver Forbrukertilsynet

11:45              Slutt

18.02.2019

Svindel med IQ-tester – Innbetalinger blir blokkert

Forbrukertilsynet gikk i desember ut og rådet forbrukere til ikke å betale for IQ-tester som ble markedsført på Snapchat og Facebook. AG Finans truer nå de som ikke har betalt med advokat og søksmål, men dette er tomme trusler.