7. mai 2021

Google vil gi bedre informasjon om appers innhenting og bruk av personopplysninger

Etter påtrykk fra Forbrukertilsynet og forbrukervernmyndighetene i Nederland og Storbritannia, skal Google gjøre endringer i sin app-butikk, Google Play.

Google vil gi bedre informasjon om appers innhenting og bruk av personopplysninger

Endringene innebærer at Google vil kreve at alle eksisterende og nye apper gir informasjon om hvordan de samler inn, behandler og deler personopplysningene til brukerne. Målet er at brukerne skal slippe å måtte sette seg inn i lange og kronglete personvernerklæringer. Slik vil forbrukerne bedre settes i stand til å foreta bevisste og informerte valg rundt hvilke apper de ønsker å kjøpe og å ta i bruk.
Forbrukertilsynet har, sammen med forbrukervernmyndighetene i Nederland og Storbritannia, ledet en aksjon mot Google og Apple. I 2018 koordinerte Forbrukertilsynet en tilsynsaksjon om forbrukerdata og avtalevilkår i International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN).
Blant funnene i den internasjonale tilsynsaksjonen var at informasjon om appers innsamling og behandling av personopplysninger ofte er gjemt bort i lange personvernerklæringer, flere klikk unna der man laster ned appene. Dette inkluderer også informasjon om data som blir innhentet av apper, uavhengig om disse dataene deles med andre selskaper.
Forbrukertilsynet mener at hvis en app er laget for å samle inn og tjene penger på opplysninger om oss, så skal vi ha klar og tydelig informasjon om dette. På bakgrunn av funnene i aksjonen ba forbrukermyndighetene i 27 land Apple og Google om å gjøre endringer i sine app-butikker.

Først Apple, så Google

For Forbrukertilsynet er det avgjørende at forbrukerne får tilstrekkelig informasjon om innhenting og bruk av personlige data før de bestemmer seg for å laste ned eller kjøpe en app.
I fjor gjorde Apple endringene som var bedt om, mens dialogen med Google har fortsatt.
Nå har Google også offentliggjort at forbrukerne skal få informasjon om innhenting og bruk av personopplysninger. Endringene vil bli gjennomført i deres app-butikk, Google Play. Fristen for å gi informasjon og gjøre endringer både for nye og eksisterende apper vil være i første halvår av 2022.
– Det er du som forbruker som skal sitte i førersetet for hva du ønsker å dele av personlige data, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.
– Med de annonserte endringene til Google, og Apples tidligere endringer, kan forbrukerne lettere velge mellom ulike apper på telefonen eller nettbrettet basert på hvor mye eller lite personlig informasjon du som forbruker ønsker å dele, sier Rønningen.