Forhandlere må merke «ulovlige» sparkesykler

15.10.2019 — Flere forhandlere selger sparkesykler som ikke kan brukes på norske veier, uten å merke disse syklene godt nok i butikken. Nå ber Forbrukertilsynet alle forhandlere om å gå gjennom merkingen sin slik at ingen forbrukere kjøper en «ubrukelig» sykkel uten at de er klar over det.

FOTO: Pixabay

Elektriske sparkesykler har i løpet av 2019 blitt veldig populære, men for at slike skal være lovlige å bruke på offentlig vei er det et krav at sparkesykkelen ikke kan gå raskere enn 20 km/t.

– Vi har merket oss at flere forhandlere ikke opplyser om denne viktige begrensningen, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør for transport i Forbrukertilsynet.

– Å utelukke denne typen viktig informasjon vil regnes som villedende etter markedsføringsloven. Derfor ber vi nå alle forhandlere av elektriske sparkesykler om å presisere hvorvidt sykkelen kan brukes på offentlig vei eller ikke, samt å sørge for at forbrukerne får all nødvendig info om øvrige bruksbegrensninger, sier Gjedrem.

Det er totalt 26 forhandlere som mottar brevet fra Forbrukertilsynet.

Sjekk med veimyndighetene

Når det kommer til bruk utenfor offentlig vei er det flere momenter som avgjør om en elektrisk sparkesykkel er lovlig å bruke. Lovlige bruksområder for ulike modeller vil være avhengig av modellens spesifikasjoner.

– Selgerne av syklene har en plikt til å undersøke eventuelle bruksbegrensninger på syklene de selger og gi forbrukerne klare og tydelige opplysninger om disse sier Gjedrem. I første omgang regner vi med at selgerne tar inn de nødvendige opplysningene på eget tiltak, men orienteringsbrevet vil bli fulgt opp med en kontroll fra Forbrukertilsynet på et senere tidspunkt.

02.12.2020

Økning i klager på mobilbetaling – råd til forbrukere

Forbrukertilsynet har i det siste mottatt et økende antall klager fra forbrukere som har blitt trukket beløp på mobilregningen sin for innholdstjenester de mener å ikke ha inngått avtale om. Det gjelder blant annet betalinger for abonnement på IQ-tester, spill og konkurranser som annonseres på f.eks. Facebook.