Forbrukertilsynet undersøker om størrelsen på Convenes fakturagebyr er lovlig

Forbrukertilsynet har pålagt selskapet å sende inn opplysninger for å kunne vurdere om størrelsen på fakturagebyrene er lovlig.

Publisert:
Oppdatert:

Selskapet Convene Collection AS krever inn betaling fra forbrukere på vegne av andre bedrifter, blant annet på vegne av mange fastleger. Ved faktureringen tar Convene høye fakturagebyrer.

Convene Collection AS er pålagt å sende opplysninger om de faktiske kostnadene selskapet har når de utsteder faktura. Dette for at Forbrukertilsynet skal kunne undersøke om selskapet fakturerer forbrukere for større beløp enn det de har lov til. Vi har sendt pålegget på bakgrunn av henvendelser vi har fått fra forbrukere.

Les brevet til Convene Collection AS her.

– Convenes praksis med fakturagebyrer berører mange, ettersom Convene blant annet sender faktura på vegne av mange fastleger. Derfor er det viktig at vi som tilsynsmyndighet gjør denne undersøkelsen, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Convene har nå tre uker på å sende relevant informasjon til Forbrukertilsynet slik at vi kan ta stilling til om størrelsen på fakturagebyrene er lovlige eller ikke.  

Hvis dokumentasjonen avdekker lovbrudd, vil Forbrukertilsynet vurdere videre oppfølging av saken. Forbrukertilsynet har blant annet myndighet til å fatte vedtak om at en praksis må opphøre, med løpende tvangsmulkt (bot) dersom den lovlige praksisen ikke stopper innen en fastsatt frist. Vi har også myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr.

Flere artikler

Klarna må betale tvangsmulkt om de ikke endrer sin betalingsløsning

Forbrukertilsynet mener Klarna Bank AB bryter loven ved å tilby betalingsløsningen «Kjøp nå, betal senere». Derfor har vi fattet vedtak om at Klarna må følge loven, og betale tvangsmulkt hvis de ikke legger om hele betalingsløsningen.