8. januar 2021

Forbrukertilsynet tildeles midler

Forbrukertilsynet har mottatt tildelingsbrevet for 2021 fra Barne- og familiedepartementet (BFD).

Forbrukertilsynet tildeles midler

Fra 1. januar i år har Forbrukertilsynet som kjent vokst. Nå er behandlingen av forbrukerklager i Forbrukerrådet og Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget samlet i Forbrukertilsynet.

I år er det et sentralt mål å etablere det nye Forbrukertilsynet som et tilsynsorgan med høy tillit og legitimitet både hos forbrukere, næringsliv og andre samfunnsaktører, og det skal blant annet jobbes med en felles identitet innad i organisasjonen.

Med utgangspunkt i Stortingets vedtak av 17. desember i fjor, er følgende midler tildelt i år:

Driftsutgifter: 104 493 000 kroner

Tilskudd: 2 500 000 kroner

Basisbevilgning: 4 000 000 kroner

Hele tildelingsbrevet fra BFD kan du lese her.