Forbrukertilsynet tildeles midler

08.01.2021 — Forbrukertilsynet har mottatt tildelingsbrevet for 2021 fra Barne- og familiedepartementet (BFD).

Foto: Scott Graham/Unsplash

Fra 1. januar i år har Forbrukertilsynet som kjent vokst. Nå er behandlingen av forbrukerklager i Forbrukerrådet og Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget samlet i Forbrukertilsynet.

I år er det et sentralt mål å etablere det nye Forbrukertilsynet som et tilsynsorgan med høy tillit og legitimitet både hos forbrukere, næringsliv og andre samfunnsaktører, og det skal blant annet jobbes med en felles identitet innad i organisasjonen.

Med utgangspunkt i Stortingets vedtak av 17. desember i fjor, er følgende midler tildelt i år:

Driftsutgifter: 104 493 000 kroner

Tilskudd: 2 500 000 kroner

Basisbevilgning: 4 000 000 kroner

Hele tildelingsbrevet fra BFD kan du lese her.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.