15. september 2020

Forbrukertilsynet søker seksjonssjefer

Forbrukertilsynet søker inntil tre jurister i faste stillinger som seksjonssjefer i tilsynsavdelingen i Porsgrunn. Stillingene er nyopprettet i forbindelse med etableringen av det nye Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet søker seksjonssjefer
Denne artikkelen er over 1 år gammel.

Forbrukertilsynet er et offentlig tilsyn som jobber for enklere og tryggere markeder for forbrukerne. Forbrukertilsynet forebygger og stopper ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere. Forbrukertilsynet er i omstilling, og fra 2021 vil virksomheten bli en del av en større organisasjon med mange nye mennesker og funksjoner. Hovedkontoret ligger fra 1. januar 2021 i Porsgrunn. Du kan lese mer om oss på www.forbrukertilsynet.no og mer om omstillingen på regjeringen.no. 

Om stillingene

Forbrukertilsynet søker inntil tre jurister i faste stillinger som seksjonssjefer i tilsynsavdelingen i Porsgrunn. Stillingene er nyopprettet i forbindelse med etableringen av det nye Forbrukertilsynet. Avdelingen fører tilsyn med de næringsdrivendes markedsføring og standardkontrakter etter markedsføringsloven og annen forbrukerlovgivning.

Seksjonssjefene er underlagt avdelingsdirektøren og skal lede faggrupper innen felt som bl.a. finansielle tjenester, barn og unge, bolig, transport og miljø. Avdelingen vil fra nyttår ha 23 ansatte. Saksbehandlerne vil normalt være tilknyttet flere faggrupper og arbeide for flere seksjonssjefer.

Vi kan gi deg sentrale oppgaver i et tilsynsarbeid som er viktig for alle landets forbrukere. Arbeidet med å lede fagområdene omfatter bl.a.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode resultat. Det er nødvendig med gode lederegenskaper og interesse for forbrukerspørsmål. Erfaring fra tilsynsarbeid eller annen relevant offentlig forvaltning vil bli vektlagt. I tillegg vil kunnskap om de fagområdene og bransjene vi fører tilsyn med kunne være en fordel. Du bør være engasjert, kreativ og løsningsorientert og kunne representere Forbrukertilsynet overfor eksterne aktører på en trygg og troverdig måte. Vi vil vektlegge at du er personlig egnet til stillingen.

Vi kan tilby

Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver hos en arbeidsgiver som har stor tillit i befolkningen. Stillingene er 100% og lønn fra kr. 650 000 til 800 000. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring følger stillingene. Det blir trukket 2% av bruttolønn til lovfestet innskudd. Vi har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Slik søker du

Send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk  på jobbnorge.no. Alle vedlegg må skannes og legges ved elektronisk.

Forbrukertilsynet ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Forbrukertilsynet jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller fravær fra arbeid eller utdanning. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene kan bli brukt til registreringsformål.

Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Se Offentleglova §25, andre ledd, når det gjelder mulighetene for å bli unntatt fra søkerlisten.

Har du spørsmål om stillingene, kontakt avdelingsdirektør Jo Gjedrem (jg@forbrukertilsynet.no, tlf. 93231640), eller fungerende tilsynsdirektør Bente Øverli bo@forbrukertilsynet.no (99521048)

Søknadsfrist 13.10.2020.