Forbrukertilsynet søker jurist til Tromsø-kontoret

12.02.2021 — Vi søker etter en rådgiver til vårt kontor i Tromsø.

Forbrukertilsynet har kontorer i Stavanger, Tromsø og Porsgrunn. Vi har også et kontor i Longyearbyen, som er administrativt underlagt Tromsø-kontoret.

I dag er det totalt ca. 20 ansatte på kontoret i Tromsø. Her jobber vi med mekling i saker som gjelder forbrukerkjøp av varer og tjenester. Vi forbereder også saker for vedtak i Forbrukerklageutvalget i saker på forbrukerrettens område.

Forbrukertilsynet søker nå etter en rådgiver til vårt kontor i Tromsø.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Forberede saker for Forbrukerklageutvalget
 • Veilede partene
 • Skrive utkast til avgjørelser
 • Delta aktivt i utvalgsmøter
 • Etter hvert opplæring og kompetanseoverføring

Arbeidsoppgavene kan endre seg over tid og kan på sikt blant annet omfatte mekling i klagesaker eller oppgaver innenfor tilsynsområdet.

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • Faglig dyktig med gode eksamensresultater
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og effektivt
 • Erfaring fra saksbehandling/mekling innen forbrukerrett/alminnelig kontraktsrett vil være en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges

Se hele stillingsannonsen og søk stillingen på Jobbnorge.no.

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.