Forbrukertilsynet lanserer ny veiledning om markedsføring av bolig

18.10.2018 — Utviklingen i markedsføringen av boliger har skapt et behov for nye retningslinjer. Nå lanserer Forbrukertilsynet en ny veiledning om boligmarkedsføring.

FOTO: Forbrukertilsynet

Bolig er et høyt prioritert område for Forbrukertilsynet, fordi det er så viktig for forbrukerne.

– Å kjøpe en bolig er for mange den største og viktigste investeringen de gjør i løpet av livet. Når du skal inn på boligmarkedet er det svært mye informasjon å sette seg inn i, både når det kommer til boligen selv, men også om lån og lånesøknader, forsikringer, og salg av nåværende bolig. Derfor må informasjonen som blir gitt i markedsføringen være tydelig, balansert og tilgjengelig, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Nye retningslinjer nødvendig

Den nye veiledningen tar for seg hvilke krav markedsføringsloven stiller til markedsføring av bolig, blant annet hva man må passe på når man markedsfører boliger på sosiale medier eller andre flater med begrenset plass. Opplysningene om boligen må formidles på en balansert og klar måte, uansett hvilken type annonse det er snakk om. Man må informere om både positive og negative sider ved boligen. I tillegg må all prismarkedsføring gi forbrukeren tydelig informasjon om alle kostnadene i forbindelse med boligkjøpet. Dette er nødvendig for at forbrukere kan orientere seg i markedet og sammenligne boliger og priser enklest mulig.

– I en annonse på Instagram kan du ikke framheve hvor billig de månedlige utgiftene kan bli hvis du leier ut et rom i leiligheten – uten å samtidig opplyse om forutsetningene for regnestykket og totalprisen. Viser du fram glansbildet av boligen, men skjuler vesentlige, negative opplysninger, blir reklamen fort ulovlig, sier Haugseth.

Tar forbrukernes bekymringer på alvor

I veiledningen viser vi også til Forbrukertilsynets praksis rundt lokkepris og bruk av illustrasjoner i markedsføring av ny bolig. Siden Forbrukertilsynet jevnlig mottar klager på uadressert reklame fra eiendomsmeglere, er det lagt inn et eget punkt om dette, i tillegg til regler for telefonsalg og markedsføring på e-post og SMS.

Her er noen av de viktigste punktene i den nye veiledningen:

  • Totalpris: Her tydeliggjør Forbrukertilsynet sin praksis. Markedsføringsloven krever at det ved prismarkedsføring må oppgis en totalpris som inkluderer alle kostnadene ved boligkjøpet, og hvor både fellesgjeld og alle omkostninger inkluderes i tillegg til prisantydning eller fastpris.
  • Annonsering med plassbegrensninger: Flere moderne annonseformater, som annonsering i sosiale medier, begrenser sterkt hvor mye informasjon om boligen det er mulig å gi og hvor lenge informasjonen er tilgjengelig for forbrukerne. Markedsføringen må likevel gi et korrekt og balansert inntrykk av boligen.
  • Bruk av illustrasjoner ved ny bolig: Ved markedsføring av nybygg har forbrukeren ofte ikke mulighet til å dra på visning eller til å se selve boligen. Illustrasjoner og andre virtuelle virkemidler som brukes i markedsføringen må gi et representativt bilde av hvordan eiendommen vil se ut, og det er viktig at boligen eller omgivelsene ikke blir fremstilt på en uriktig måte.
  • Lokkepris: Prisantydning skal ikke settes lavere enn det selger er villig til å akseptere eller lavere enn det meglers objektive vurdering tilsier. Den må heller ikke settes høyere enn meglers objektive vurdering.
  • Direktemarkedsføring: Veiledningen har et eget kapittel om reglene for direktemarkedsføring, for eksempel via telefon, e-post, SMS eller postkassen. Eiendomsmeglere ligger høyt på klagestatistikken til Forbrukertilsynet – hovedgrunnen til dette er at folk klager på at de mottar direktemarkedsføring fra meglere uten at de har samtykket til dette.

 

05.05.2021

Forbrukertilsynet søker ny seksjonssjef

Vi søker en jurist til fast stilling som seksjonssjef for internasjonal forbrukerrett i tilsynsavdelingen.