Forbrukertilsynet lanserer Agenda 2019

12.02.2019 — Forbrukertilsynet vil i året som kommer særlig jobbe med problemstillinger knyttet til barn og unge. Kroppspress i sosiale medier, samt skjult reklame og nye markedsføringsteknikker er saker vi vil følge nøye med på. Markedsføring av forbrukslån og bolig er også viktige satsningsområder.
Bildet viser et portrett av forbrukertilsyn Elisabeth Lier Haugseth. Bakgrunnen er uklar. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

Direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth

– Arbeidet vårt med kroppspress startet med utkastet til retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier som vi laget i fjor i samarbeid med Medietilsynet. Nå er det opp til bransjen og annonsørene å ta det arbeidet videre, men vi vil fortsette å slå ned på reklame som skaper en uønsket oppmerksomhet rundt den perfekte kroppen, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

– Vi vil også ha en stor innsats mot skjult reklame og reklame på sosiale medier. Dette er et ønske fra regjeringens side, men vi ser behovet for økt innsats på dette feltet og er glade for at vi nå har midler til å prioritere dette skikkelig, sier Haugseth.

Hele Agenda 2019 finner du her

Strengere regler for markedsføring av kreditt

Forbrukertilsynet ser med bekymring på det høye markedsføringstrykket i denne bransjen. Villedende markedsføring av forbrukslån og kreditt kan skape alvorlige konsekvenser for den enkelte forbruker og samfunnet som helhet. Justisdepartementet jobber i disse dager med å endre reglene for kredittmarkedsføring.

– Vi håper på strengere regler for markedsføringen av kreditt, og at dette vil dempe den økende mengden av kreditt- og forbruksgjeld blant nordmenn. Vi vil likevel følge opp denne bransjen tett med de virkemidlene vi har i dag, sier Haugseth.

Salg og markedsføring av bolig

På tampen av fjoråret lanserte Forbrukertilsynet en ny veiledning om markedsføring av bolig for å sørge for at eiendomsmeglere og andre som markedsfører bolig gjør dette i tråd med loven.  Ettersom det er mye informasjon å sette seg inn i som boligkjøper er det ekstra viktig at boligen formidles balansert og tydelig slik at forbrukeren kan orientere seg og sammenligne boliger uten at dette skal bli unødvendig tid- og arbeidskrevende.

– Bolig er som regel den viktigste og dyreste investeringen man gjør som forbruker. Derfor er det viktig at markedsføringen og prisopplysningene er så riktig som mulig, sier Haugseth.

– Konfliktnivået i bolighandelen er også meget høyt, og tydeligere regler for markedsføring og hva som skal opplyses om vil forhåpentligvis hjelpe på dette.

15.09.2020

Forbrukertilsynet søker seksjonssjefer

Forbrukertilsynet søker inntil tre jurister i faste stillinger som seksjonssjefer i tilsynsavdelingen i Porsgrunn. Stillingene er nyopprettet i forbindelse med etableringen av det nye Forbrukertilsynet.