Forbrukertilsynet ber pakkereisearrangører redegjøre for tilbakebetalinger

31.08.2020 — Mange forbrukere har fått utsatt tilbakebetaling av pengene for pakkereiser som er avbestilt eller avlyst. Nå ber Forbrukertilsynet Apollo, Ving, TUI og Hurtigruten om å få en oversikt over status for tilbakebetaling.
Bildet viser sandstrand med parsoller og solsenger

Foto: Unsplash.com

På grunn av korona-pandemien ble svært mange pakkereiser avbestilt eller avlyst. Regjeringen ga pakkereisearrangørene en utvidet tilbakebetalingsfrist på 3 måneder for krav som oppstod i perioden 1. mars til 14. juni. Forbrukere hvis krav har oppstått etter 14. juni, har krav på å få tilbakebetalt penger etter 14 dager. Forbrukertilsynet vil nå undersøke om selskapene holder seg innenfor fristene, og om det er satt i verk tilstrekkelige tiltak for å kunne behandle de mange utbetalingene.

– Vi har forståelse for at reiseselskapene er i en vanskelig situasjon, men det kan ikke gå utover forbrukerne. De må kunne regne med å få tilbake pengene de har krav på innen de fristene som loven setter, sier nestleder i Forbrukertilsynet Bente Øverli.

Forbrukertilsynet ber nå selskapene om å redegjøre for hvor mange tilbakebetalingskrav de har til behandling og når selskapene antar disse vil betales ut, samt hvilke tiltak selskapene iverksetter for å sørge for at forbrukerne får pengene sine så fort som mulig.

Selskapene har frist til 16. september med å svare.

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.