Forbrukerperspektivet må tydeligere inn i læreplanen

27.06.2019 — Barn bør få opplæring i hva det vil si å være forbruker, hvordan identifisere markedsføringsbudskap, og reflektere over hvilken påvirkning markedsføring har på valg man tar som forbruker. Dette er vårt hovedbudskap i høringsuttalelsen til nye læreplaner i grunnskolen. Det er Utdanningsdirektoratet som leder arbeidet der de nye læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet til høsten og tas i bruk i skolen fra 2020.

Bildet er hentet fra Pexels.com

Barn og unge opptrer som forbrukere i stadig yngre alder og i stadig flere kanaler. De har blitt en attraktiv målgruppe for næringsdrivende gjennom digitale plattformer og det er derfor spesielt viktig at barn i dag innehar grunnleggende kunnskap om markedsføringspraksiser på slike plattformer. Barna bør få innsikt i hvordan digitaliseringen har endret markedsføringen, gjort den mer personrettet og åpnet nye kanaler for kommersiell påvirkning, for å kunne opptre som kompetente digitale forbrukere og ivareta sine økonomiske (og personlige) interesser.

– Vi etterlyser kompetansemål som tydeligere omhandler dømmekraft og kildekritikk – både opp mot tradisjonelle kjøpssituasjoner og på nettet, slik at barna er i bedre stand til å gjennomskue useriøse tilbud og aktører, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet ønsker at elever skal få kunnskap om hvordan data brukes for å målrette markedsføring og hvordan de selv kan begrense innhentingen av egen forbrukerdata. Dette er i stor grad med på å utforme og bestemme hvilke annonser og sponsede innlegg barn får opp som reklame i de forskjellige sosiale mediene.

­– Samtaler om retusjering og manipulering av bilder bør også reflekteres tydeligere i kompetansemålene slik at barn reflekterer over ulike virkemidler som tas i bruk i markedsføring og hvordan dette kan bidra til økt kroppspress, sier Skjelbostad.

Forbruk og bærekraft

Det er en god investering for fremtiden å gjøre ungdom til ansvarlige og kritiske forbrukere ved å ha mer opplæring i personlig økonomi på skolen. Forbrukeropplæringen bør følge barnas utvikling gjennom hele utdanningsløpet, men den er kanskje spesielt viktig på videregående skole hvor ungdom står på terskelen til å bli myndig.

– Vi mener det er viktig at skolen legger til rette for refleksjon om forbruk og bærekraft da vag begrepsbruk og lite tilgjengelig informasjon er et utbredt problem for området, sier Skjelbostad.

Det kan være krevende å ta miljøvennlige valg og forbrukere må ofte orientere seg i et stort kildemateriale og drive mye informasjonshenting. For at forbrukere og særlig unge forbrukere skal kunne ta gode og informerte valg er det viktig å legge til rette for nysgjerrighet overfor problemstillinger knyttet til forbruk og bærekraft allerede fra vi begynner på skolen.

Innspillene finner du her.

19.11.2020

Tips for ikke å bli lurt på Black Friday

Det nærmer seg årets store handledag, Black Friday, hvor man kan gjøre gode kupp. Men er tilbudene alltid så gode som de fremstår? Her kommer Forbrukertilsynets tips for å ikke bli lurt under Black Friday.