Forbrukernes rettigheter til refusjon fra flyselskaper

20.08.2020 — Det er mange forbrukere som fortsatt venter på refusjon fra flyselskaper etter at bestilte flyvninger ble kansellert grunnet korona-situasjonen. Her får du oversikt over hvilke rettigheter og krav du har etter loven.
Bildet viser et fly i luften.

FOTO: Amarnath Tade/Unsplash

Hvis flyet ditt er blitt innstilt eller forsinket kan du finne oversikt over dine rettigheter i forordning (EF) nr. 261/2004. I denne finner du informasjon om rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging. Du finner den her: https://lovdata.no/static/NLX3/32004r0261.pdf

Det er Luftfartstilsynet som fører tilsyn med at flyselskapene følger denne forordningen. Dersom flyselskapet ikke opptrer i henhold til sine plikter etter forordningen, kan du sende inn et tips eller klage til Luftfartstilsynet på e-post: postmottak@caa.no eller telefon: 75 58 50 00.

Hvis en planlagt flyging innstilles/kanselleres av flyselskapet, kan passasjerene kreve refusjon av hele beløpet. Det følger av forordningen at refusjonen skal utbetales av flyselskapet innen 7 dager. Se mer i forordningen artikkel 5 nr.1 bokstav a, jf. artikkel 8 nr.1 bokstav a første strekpunkt, jf. artikkel 7 nr.3.

Dersom flyselskapet ikke gir deg det du mener å ha krav på i forbindelse med en innstilt eller forsinket flyvning, eller de er forsinket med utbetalingen av refusjonen, kan du klage til Transportklagenemnda for fly. Les mer om nemnda på deres hjemmesider: https://reiselivsforum.no/web/klageinformasjon/fly/. Der finner du også informasjon om hvordan du skal gå fram for å klage og du kan søke i tidligere avgjørelser.

For å klage til Transportklagenemnda må du først ha tatt opp sak med flyselskapet, uten at dere kom til enighet.

Forbrukertilsynet fører tilsyn med at næringsdrivende overholder pakkereiseloven og forbrukervernregler i en rekke andre lover. For mer informasjon, se forbrukertilsynet.no

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.