Forbrukernes rettigheter til refusjon fra flyselskaper

20.08.2020 — Det er mange forbrukere som fortsatt venter på refusjon fra flyselskaper etter at bestilte flyvninger ble kansellert grunnet korona-situasjonen. Her får du oversikt over hvilke rettigheter og krav du har etter loven.
Bildet viser et fly i luften.

FOTO: Amarnath Tade/Unsplash

Hvis flyet ditt er blitt innstilt eller forsinket kan du finne oversikt over dine rettigheter i forordning (EF) nr. 261/2004. I denne finner du informasjon om rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging. Du finner den her: https://lovdata.no/static/NLX3/32004r0261.pdf

Det er Luftfartstilsynet som fører tilsyn med at flyselskapene følger denne forordningen. Dersom flyselskapet ikke opptrer i henhold til sine plikter etter forordningen, kan du sende inn et tips eller klage til Luftfartstilsynet på e-post: postmottak@caa.no eller telefon: 75 58 50 00.

Hvis en planlagt flyging innstilles/kanselleres av flyselskapet, kan passasjerene kreve refusjon av hele beløpet. Det følger av forordningen at refusjonen skal utbetales av flyselskapet innen 7 dager. Se mer i forordningen artikkel 5 nr.1 bokstav a, jf. artikkel 8 nr.1 bokstav a første strekpunkt, jf. artikkel 7 nr.3.

Dersom flyselskapet ikke gir deg det du mener å ha krav på i forbindelse med en innstilt eller forsinket flyvning, eller de er forsinket med utbetalingen av refusjonen, kan du klage til Transportklagenemnda for fly. Les mer om nemnda på deres hjemmesider: https://reiselivsforum.no/web/klageinformasjon/fly/. Der finner du også informasjon om hvordan du skal gå fram for å klage og du kan søke i tidligere avgjørelser.

For å klage til Transportklagenemnda må du først ha tatt opp sak med flyselskapet, uten at dere kom til enighet.

Forbrukertilsynet fører tilsyn med at næringsdrivende overholder pakkereiseloven og forbrukervernregler i en rekke andre lover. For mer informasjon, se forbrukertilsynet.no

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.